Rådgiver/seniorrådgiver – porteføljestyring

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Seksjon Strategi i avdeling Virksomhetsstyring i Skattedirektoratet er en nyopprettet seksjon som har hovedansvarsområder innen
strategi, langtidsplanlegging og porteføljestyring. Avdeling for
Virksomhetsstyring består av rundt 90 årsverk, der 22 av disse jobber i
Strategi.

Vi er på jakt etter en ny medarbeider for å styrke porteføljeteamet
vårt. Det å jobbe hos oss vil gi deg muligheten til å jobbe med helheten i
Skatteetaten, og du vil få jobbe med en av de største prosjektporteføljene i
offentlig sektor. I tillegg får du en unik sjanse til å bidra i arbeidet med å
bygge den nye Skatteetaten gjennom ansvarsområdene lagt til seksjonen.

Er du nysgjerrig og fremoverlent? Har du god forretningsforståelse og erfaring fra arbeid med strategi og porteføljestyring?
Da er dette stillingen for deg!

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe i en stor offentlig etat med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Noe reisevirksomhet må påregnes?

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 500 000 – kr 650 000 avhengig av kvalifikasjoner.
De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på bachelor eller masternivå
 • erfaring fra arbeid på relevante områder kan kompensere for utdannelseskravet
 • god teknisk forståelse – digitalisering
 • erfaring fra å lede arbeidsgrupper eller workshops
 • kjennskap til beslutnings- og styringsprosesser i en stor organisasjon
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne – kunne fremstille og formidle komplekse data- og informasjonsgrunnlag på en enkel måte
 • fordel med kompetanse og erfaring innen økonomistyring fordel med kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • evne til å tenke helhetlig og strukturert
 • strategisk og analytisk tenkning og vurderingsevne
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • engasjert og endringsorientert         

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn Paulsen
bjorn.paulsen@skatteetaten.no
Tlf: 402 10 411

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler