Rådgiver- seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap

Om stillingen

Vi ser etter deg som har interesse for samfunnssikkerhet og beredskap og som er opptatt av utvikling og effektivisering av offentlig sektor.  

Hovedansvaret i stillingen er koordinering og utvikling av departementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Stillingen har oppgaver som må følges opp i departementet som følge av krav i samfunnsikkerhetsinstruks, e-forvaltningslov og til dels sikkerhetslov. Også andre, tilgrensende oppgaver kan bli lagt til stillingen. 

Stillingen er plassert i Seksjon for informasjonsforvaltning, sikkerhet og digitalisering som blant annet har ansvar for å koordinere oppfølging av sikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap internt i departementet og overfor departementets underliggende virksomheter. Seksjonen er en del av Plan- og administrasjonsavdelingen i departementet, som har tre hovedfunksjoner: rådgivnings- og samordningsoppgaver for politisk og administrativ ledelse, utviklingsoppgaver for hele departementet og støtte- og servicefunksjoner. 


Du får lære om og jobbe med:

 

 • koordinering og videreutvikling av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i et departement og lede interne arbeidsprosesser og veilede arbeidet på fagområdet i fagavdelinger og underliggende etater.
 • oppfølging av regjeringens politikk på fagområdet, som omfatter krav og føringer til hvordan virksomheter i offentlig sektor skal jobbe med samfunnssikkerhet, beredskap og digital sikkerhet. Arbeid med og oppfølging av strategier og stortingsmeldinger på områdene.
 • gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, planlegging og deltakelse i øvelser og forbedring av departementets kriseplanverk.
 • forberedelse av saker til departementets toppledergruppe og politisk ledelse.
 • I tillegg får du bred forvaltningskompetanse

Vi søker etter deg som:

 • har utdanning på mastergradsnivå på relevante fagområder. Relevant erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • kan sikkerhetsklareres og autoriseres til STRENGT HEMMELIG.
 • har erfaring og interesse for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
 • har kjennskap til regelverk og standarder om samfunnssikkerhet og risikovurderinger, samt planlegging av øvelser
 • har god og oppdatert teknologiforståelse
 • tenker helhetlig og fremtidsrettet, er innovativ og bidrar til forbedring
 • har gode samarbeidsevner
 • er selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • har evne til analytisk og strategisk tenkning
 • har gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr :

 • interessante rådgivnings- og utredningsoppgaver i skjæringsfeltet mellom fag og politikk
 • et godt arbeidsmiljø
 • opplæring, som blant annet introduksjonskurs og fadder
 • gode muligheter for egenutvikling
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjons- og forsikringsordning gjennom SPK
 • lønn iht. Statens regulativ - lønnsspenn: rådgiver med lønn fra kr. 509 500 - 620 000 og seniorrådgiver med lønn fra kr. 553 500 - 790 000. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For stilling som rådgiver kreves minimum to års relevant arbeidserfaring og for seniorrådgiver kreves minimum fire års relevant arbeidserfaring.


Andre opplysninger

 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren selv har bedt om unntatt offentlighet.

Har du spørsmål?

Kontaktperson for stillingen:  Avdelingsdirektør Torill Tørlen, e-post: tot@bfd.dep.no, tel: 990 04 085


BFD som arbeidsgiver

BFD ønsker som arbeidsgiver å speile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn, til å søke jobb i departementet. Vi sørger for å legge til rette arbeidsplassen dersom det er behov for det.


Søknadsfrist: 17.10.2022

Arbeidssted: Akersgata 59 - Regjeringskvartalet R5

Arbeidsgiver:
Barne- og familiedepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler