Rådgiver/seniorrådgiver SHT, helse- og omsorgsfag

Om stillingen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har inntil 3 ledige faste stillinger (100%) som rådgiver/seniorrådgiver innenfor helse- og omsorgsfag i Helseavdelingen. I tillegg kan det bli aktuelt med 1-2 engasjement (100%) med inntil 12 måneders varighet. Den/de faste stillingen(e) er nyopprettet som ledd i faglig og ressursmessig styrking av avdelingen.

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe, og avdelingen har omtrent 100 ansatte med ulik fagbakgrunn og kompetanse.

Helseavdelingen består av fem seksjoner fordelt på tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Drammen og Oslo

 • Seksjon spesialisthelsetjeneste (SHT), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Østre Viken (KHOT ØV), kontorlokalisering i Moss 
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Oslo (KHOT Oslo), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Vestre Viken (KHOT VV), kontorlokalisering i Drammen 
 • Seksjon for fellesoppgaver og utvikling (FOU), kontorlokalisering i Moss

Én av de ledige stillingene er i seksjon spesialisthelsetjeneste, med kontorlokalisering i Oslo. Seksjonen har ansvar for all spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det kan imidlertid bli aktuelt at den som tilsettes også får enkelte oppgaver i andre seksjoner.

Dersom flere tilsettes, kan også andre seksjoner være aktuelle. 


Arbeidsoppgaver

 • Helse- og omsorgsfaglige vurderinger i tilsynssaker, rettighetssaker m.m. 
 • Delta i planlagt tilsyn/systemrevisjoner
 • Råd og veiledning til brukere og tjenesteytere 

Arbeidsområdene kan endre seg over tid og andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingene ved behov.
 


Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad innen helse- og omsorgsfag
 • For å bli vurdert som seniorrådgiver kreves det som hovedregel utdanning på masternivå, samt særlig fag- og spisskompetanse innenfor ett eller flere av avdelingens fagområder

I tillegg er det ønskelig med følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Relevant videreutdanning. Særlig ønskelig er utdanning som jordmor eller helsesykepleier
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Evner å arbeide målrettet med god fremdrift
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner og er fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Gode IKT/digitale ferdigheter

Personlig egnethet og seksjonens behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingene lønnes som rådgiver i lønnsspennet kr 500 000,- til 570 000,- eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 550 000,- til 620 000,-, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Sara C. W. Solheim på telefon 22 00 39 08/ 901 91 463, eller fylkeslege/avd.dir. Marianne Skjerven-Martinsen på telefon 32 26 68 51 / 913 84 968.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 12. april 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 12.04.2021

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler