Rådgiver/ Seniorrådgiver til Ankomst- og transittenheten

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Migrasjonssvingningene påvirker virksomheten i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i underkant av 900 ansatte. Region- og mottaksavdelingen (RMA) har omlag 130 ansatte, fordelt på UDIs hovedkontor i Oslo og avdelingens fem regionskontor. Avdelingen er ansvarlig for drift av statlige mottak for asylsøkere til Norge, herunder ankomstsentre og transittmottak. I mottakssystemet bor det for tiden ca. 3000 personer fordelt på i underkant av 30 asylmottak spredt over hele landet. Avdelingen har også ansvaret for assistert retur og tilbakevending.

Ankomst og transittenheten (ATE) har per i dag 16 medarbeidere og har ansvaret for oppfølging og utvikling av transittmottak og ankomstsentrene i Østfold og Finnmark. Enheten skal legge til rette for tilfredsstillende innkvartering i effektiv og sikker ankomstfase, tilby søkeren innkvartering i påvente av saksbehandling, og legge til rette for at øvrige tiltak fremmer integrering og retur. Store deler av mottaksforvaltningen er organisert gjennom innkjøp av varer og tjenester etter Lov om offentlige anskaffelser.

Vi søker deg som vil bidra inn i utviklingen og profesjonaliseringen av RMA og UDIs oppgaver innen mottaksforvaltning, og innen ankomst og transittfasen spesielt. Som en av enhetens ressurspersoner på området vil du blant annet være sentral i arbeidet med å bygge strukturer og grensesnitt internt i avdelingen og opp mot andre enheter i UDI, samt bidra inn i den interne kompetanseutvikling på fagfeltet. En sentral del av jobben vil være å sikre gode strategiske beslutningsgrunnlag og behovsanalyser i forkant av tjenesteutsetting, samt å sikre systematisk og god oppfølging av kontraktene. Arbeidet vil skje i samarbeid med andre enheter i RMA og i UDI, samt med andre sektormyndigheter og organisasjoner.

Vi tilbyr

En virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364) i lønnsspennet 583 900 til 723 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

UDI er en IA-virksomhet, og vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Kvalifikasjoner

Bachelor/Master helst innen juridiske og/eller økonomiske fag
Det er en fordel med kunnskap om offentlig sektor
Erfaring fra analyse og prosjekter tillegges vekt
Kompetanse innenfor offentlige anskaffelser er ønskelig
Erfaring fra styring og oppfølging av leiekontrakter bygg- og leiekontrakterer ønskelig
Erfaring med leverandøroppfølging og/eller annen type kontraktsoppfølging er ønskelig
Erfaring fra arbeid med risikoanalyser og -styring er ønskelig

Dokumenterte resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen vektlegges

Personlige egenskaper

Analytisk, strukturert og nøyaktig
Evne til å kommunisere faglige vurderinger godt og forståelig
Evne til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter
Evne til å jobbe både i team og selvstendig
Service- og løsningsorientert
Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Søknadsfrist: 01.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Region- og mottaksavdelingen
0032 Oslo

Kontaktperson:
Vivian Ellingsen Gotaas
Tlf: 913 87 856

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler