Rådgiver / seniorrådgiver til fagstab - 2 stillinger

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten har nylig ferdigstilt en omorganiseringsprosess og har etablert grensedivisjonen med hovedkontor i Moss.

Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering for å møte morgendagens utfordringer. Vi erstatter gamle løsninger med moderne, mobile verktøy og etablerer digitaliserte arbeidsprosesser innenfor nye områder. Høsten 2021 skal nye kontrollstøtteløsninger rulles ut i etaten, og vi vil etablere et tverrfaglig produktutviklingsteam som skal forvalte og videreutvikle løsningene. Utviklingen vil skje gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser og høy grad av brukerorientering.

Vi søker etter produkteiere som kan sørge for at løsningene forvaltes og videreutvikles til det beste for brukerne og samfunnsoppdraget. Du vil kunne være med å stake ut en kurs innenfor et svært sentralt område og prioritere utviklingen basert på det som gir størst nytte for virksomheten. Du vil jobbe i et tverrfaglig team med engasjerte fagressurser, inkludert IT og juss.

Stillingene er plassert i grensedivisjonens fagstab. Avdelingen er nyetablert og vil være et fagmiljø innenfor digitalisering for hele divisjonen, med et overordnet ansvar for utøvelse av systemeier- og systemforvalteransvar.

Hos oss vil du:

 • inngå i et sterkt tverrfaglig miljø med fokus på å gi brukerne størst mulig nytteverdi
 • avdekke behov og delta i utviklingen av løsninger som støtter etatens kontrollvirksomhet
 • få muligheten til å følge et produkt fra idé til leveranse
 • ha tett dialog med brukerne og sørge for strukturert opplæring og oppdatert dokumentasjon
 • være med å forme forvaltningen av nye moderne løsninger

Vi ser etter deg som:

 • er åpen, kreativ og fremoverlent - og evner å tenke nytt
 • evner å sette seg inn i nye problemstillinger, teknologi og regelverk
 • evner å samarbeide på tvers av organisatoriske enheter og fagområder - selvstendig og i team
 • er god til å dokumentere, presentere og formidle - til både teknologer, beslutningstakere og sluttbrukere 
 • trives med høyt aktivitetsnivå og ambisiøse leveransekrav

Kvalifikasjoner:

 • bestått fordypningsnivå på tolletatens kompetansesenter. Relevant bachelorgrad kombinert med lang erfaring fra offentlig kontrollaktivitet kan erstatte kravet om tollfaglig utdanning
 • minimum tre års relevant arbeidserfaring innen kontrollområdet
 • dokumentert erfaring fra minst et av områdene; systemforvaltning, behovskartlegging, utvikling og testing, informasjonsmateriell og brukerveiledninger, brukeropplæring, informasjons-/dataforvaltning, risikovurdering og DPIA
 • generell god IT-forståelse og kunnskap om MS Office 365
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra tilsvarende rolle (produkteier, funksjonelt ansvarlig, el. tilsvarende)
 • erfaring og sertifisering innen prosjektarbeid/prosjektledelse og/eller tjenestedesign
 • erfaring med smidig utviklingsmetodikk og kontinuerlige leveranser

Vi kan tilby deg:

 • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling
 • stillingene lønnes som rådgiver/ seniorrådgiver, kr. 550 000 – 630 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Moss. Noe reisevirksomhet må påregnes

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab. 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne levere politiattest ved tilbud om ansettelse.

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte stabssjef Dag Jørstad på telefon 905 58 270.

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 01.08.2021

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Dag Jørstad, stabssjef
dagj@toll.no
Tlf: 905 58 270

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler