Rådgiver/seniorrådgiver til Returenheten

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Har du lyst til å jobbe med spennende og utfordrende problemstillinger på et viktig samfunnsområde? 

Region- og mottaksavdelingen (RMA) har drift av statlige mottak for asylsøkere som hovedoppgave. Dette innebærer etablering av statlige mottak gjennom avtaler med driftsoperatører, dimensjonere mottaksplasser i forhold til behov, utvikle kvalitet og standard for mottaksarbeidet, og differensiere mottakstilbudet for ulike beboergrupper, samt å sikre en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet. Avdelingen har også oppgaver knyttet til assistert retur og tilbakevending. Avdelingen har rundt 130 medarbeidere fordelt på enheter i Oslo, Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik. 

Returenheten har ansvar for å bistå avdelingsdirektøren med å sikre god styring, koordinering og faglig utvikling på returfeltet.  

Enheten har blant annet ansvaret for 

 • å forvalte avtaler med International Organization for Migration (IOM) og tjenesteleverandører av returtjenester 

 • å utvikle returtiltak, blant annet retur- og reintegreringsprogram, som bidrar til at flere med utreiseplikt forlater Norge i samsvar med utlendingsforvaltningens vedtak 

 • behandling av søknader om og klager på assistert retur, samt besvare brukerhenvendelser  

 • å bistå i internasjonalt arbeid på returfeltet, blant annet ved deltagelse i europeiske nettverk og opp mot myndigheter i aktuelle returland 

 • å koordinere informasjonsarbeid i og utenfor mottak om ordningen for assistert retur  

 • økonomi, statistikk og rapportering knyttet til assistert retur 

 • å samarbeide med andre aktører i utlendingsforvaltningen, som Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsnemnda (UNE)

Du får mulighet til å jobbe i et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø. Arbeidet har mange grenseflater opp mot andre sektorer om retur av utlendinger uten lovlig opphold i Norge.

Vi har nå ledig en fast stilling og et vikariat som rådgiver/seniorrådgiver. Vikariatet har som utgangspunkt varighet ut året, men forlengelse kan bli aktuelt.  

Arbeidsoppgaver: 

 • Utforming og gjennomføring av returfremmende tiltak, inkludert utvikling og forvaltning av returprogrammer.  

 • Behandle søknader om og klager på vedtak om assistert retur og tilbakevending. 

 • Utredningsarbeid, inkludert utvikling av regelverk, høringsarbeid og rådgiving.  

 • Rapportering og bidra til å sikre etterlevelse av regelverket på returfeltet. 

 • Delta i og kunne lede tverrfaglig samarbeid i enheten og UDI. 

 • Problemstillinger knyttet opp mot forvaltnings-, IT- og e-forvaltning med særlig vekt på personvern. 

 • Bidra til at brukerne får like tjenester og de tjenestene de har krav på, og gjøre regelverk og saksbehandlingsrutiner enkelt å forstå.  

 • Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Vi jobber mye på tvers i enheten som fører til at man er involvert i mange oppgavefelt, samtidig som man har hovedansvaret for noen oppgaver. Oppgavene i Returenheten blir fordelt etter kompetanse, interesse og kapasitet. Andre oppgaver enn de overnevnte må kunne påberegnes.  

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen, samfunnsvitenskap eller annen relevant utdanning på master nivå. Bachelor med relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.   

 • Det er ønskelig med erfaring fra internasjonalt arbeid og interesse for å sette seg inn i forhold i aktuelle returland  

 • Det er ønskelig med erfaring fra saksbehandling og systematisk forbedringsarbeid 

 • Kjennskap til arbeid opp mot departementet og andre etater i offentlig forvaltningen er ønskelig.   

 • Det er ønskelig med kjennskap til arbeid med personvern, offentlige anskaffelser og tilskuddsforvaltning, kontraktsoppfølging og regelverk for økonomistyring i staten. 

 • Erfaring fra arbeid med IKT-utvikling av saksbehandlingsverktøy er ønskelig 

 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk, herunder evne til å legge fram komplekse faglige problemstillinger for andre. Engelsk benyttes som arbeidsspråk i deler av arbeidet.  

Personlige egenskaper:
 • Du har gode analytiske evner og er løsningsorientert. 

 • Du liker og evner å jobbe selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner.  

 • Du er effektiv, initiativrik, har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. 

 • Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger. 

 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og har en interesse for å hjelpe kollegaer 

 • Det vil bli lagt vekt på god samfunnsforståelse, forståelse for politiske prosesser og evne til å se helheten i fagområdet, samt evne til å bidra til tverrfaglig samarbeid i både enkeltsaker og større prosesser. 

 • Du har interesse for og forståelse for sammenhengen mellom regelverk og IKT. 

 • Du er omstillingsdyktig og ønsker å arbeide mot felles mål.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.  

Vi tilbyr:

 • Varierte, utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver 

 • Et spennende, og sterkt tverrfaglig arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere 

 • Vi har fem ukers ferie, fleksitidsordning og mulighet for å trene i arbeidstiden 

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364)) i lønnsspennet kr 464 800 - 682 200 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden.

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. UDI er en IA-virksomhet, og vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

I samsvar med offentlegloven kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet. 

Søknadsfrist: 27.03.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Region- og mottaksavdelingen
0032 Oslo

Kontaktperson:
Katinka Hartmann
Tlf: 936 79 230

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler