rådgiver/seniorrådgiver - utvikler - brukerfokus

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du være med å utvikle Skatteetaten og styrke arbeidet med brukerdrevet utvikling? 

Avdeling Forbedring i divisjon Brukerdialog er en nyopprettet avdeling som har hovedansvarsområder innen analyse og prosessforbedring. Avdeling Forbedring består av to grupper med til sammen rundt 40 medarbeidere.

Prosessgruppen i Forbedring har ansvar for å drive helhetlig endring for hele divisjonen. Gruppen arbeider tett på de operative prosessene og Brukerdialogs eksterne leveranser, og har høy kompetanse bl.a. innen kontinuerlig forbedring (lean) metodikk, prosesskartlegging og brukerinnsikt. 

Vi søker deg som ønsker å bidra til at Skatteetaten også for fremtiden løser sitt samfunnsoppdrag på en god måte, og kan tilby den rette kandidaten spennende utfordringer innen et bredt spekter av oppgaver. I avdeling Forbedring vil du ha en viktig rolle i skjæringspunktet mellom forvaltning og utvikling av viktige tjenester og leveranser og være en pådriver for brukersentrert utviklingsarbeid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.       

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 485 000 – kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå f.eks innen sammfunnsvitenskap, tjenestedesign og IT. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.  
 • Kompetanse på servicedesign, tjenestedesign eller andre metodikker for innsamling og analyse av brukerdata
 • Kompetanse på kontinuerlig forbedring/lean
 • Erfaring fra prosess- og prosjektledelse er en fordel, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer 
 • God forståelse av teknologi og for potensiale for digitalisering 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Nysgjerrig og løsningsorientert
 • Evne til å tenke nytt og være kreativ
 • Endringsorientert, fleksibel og tilpasningsdyktig    

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Fredrik selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Torgeir Endre Torgersen
torgeir.torgersen@skatteetaten.no
Tlf: 930 98 037

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler