Rådgiver/seniorrådgiver - Vernepleier - KHT Oslo

Om stillingen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ledig 1-års vikariat (100%) rådgiver/seniorrådgiver for vernepleier i Helseavdelingen. 

Helseavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken består av 5 seksjoner fordelt på kontorstedene Moss, Drammen og Oslo. Det er 3 seksjoner for kommunale helse- og omsorgstjenester som har ansvar for hvert sitt geografiske område, Østre Viken (Moss), Vestre Viken (Drammen) og Oslo. I tillegg har vi en seksjon for spesialisthelsetjeneste (Oslo) og seksjon for fellesoppgaver og utvikling (Moss). 

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe, og de ca. 100 totalt ansatte utgjør en bred sammensetning av fagkompetanse.

Den utlyste stillingen er i seksjonen kommunale helse- og omsorgstjenester Oslo, faggruppe for kapittel 9. Seksjonen er tillagt oppgaven med å sikre at kommunenes bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemning skjer på en forsvarlig og lovlig i alle kommuner i Oslo og Viken.


Arbeidsoppgaver

 • Overprøving av kommunenes vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
 • Stedlige tilsyn og annen enkeltsaksbehandling hjemlet i samme lovverk
 • Andre planlagte tilsyn med kommuner/tjenestesteder/tjenesteytere
 • Råd og veiledning til kommuner/tjenesteytere primært pr. telefon
 • Opplæring overfor helsepersonell/tjenesteytere i kommunene

Kvalifikasjoner

List opp kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad innen vernepleie
 • Praktisk erfaring med arbeid i helse- og omsorgstjenestene innenfor helse- og omsorgstjenesteloven
  kapittel 9
 • For å bli vurdert som seniorrådgiver kreves det som hovedregel utdanning på masternivå, samt særlig fag- og spisskompetanse innenfor ett eller flere av avdelingens fagområder
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

I tillegg er det ønskelig med følgende kvallifikasjoner og personlige egenskaper

 • Erfaring fra saksbehandling. Saksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 er spesielt relevant 
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet 
 • Gode IKT/digitale ferdigheter
 • Evne til å trives i et hektisk arbeidsmiljø 
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert 

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Arbeidsoppgavene du vil få vil avhenge av om du kvalifiserer for rådgiver eller seniorrådgiver og erfaringen du har fra tidligere. For stilling som seniorrådgiver er det krav om minst 5 års erfaring på feltet. Stillingene lønnes som rådgiver fra kr. 500 000,- til kr 570 000,- og seniorrådgiver 
kr 560 000 til kr 620 000,- avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.  Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med fagleder Wenche Jensen på telefon 32 26 68 61 eller seksjonssjef Sølvi Taraldsen på telefon: 22 00 39 41/ 958 13 460.  

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 28.06.2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 28.06.2021

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler