Rådgiver/seniorrådgiver - Vil du jobbe med innhenting og kvalitetssikring av opplysninger til A-ordningen?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten eier og forvalter informasjonskilder med svært stor samfunnsmessig betydning. Informasjonsforvaltning er en sentral oppgave for etaten og vi ønsker å styrke vår kompetanse med en forretningsorientert person som også har forståelse for løsning og system.
I det daglige vil du inngå i et tverrfaglig team som jobber med en av Skatteetatens informasjonskilder, a-ordningen. A-ordningen er en samordnet måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger om lønn og arbeidsforhold på. Ordningen baserer seg på en integrasjon mot arbeidsgivernes lønnssystemer, og sammenstiller opplysninger fra ca 245 000 arbeidsgivere om nesten 4,5 millioner inntektsmottakere. Data fra a-ordningen benyttes av Skatteetaten, NAV og SSB, i tillegg til en rekke andre offentlige og private aktører.
Forvaltning av store datamengder, som a-ordningen, og bruk og deling av disse dataene er et av områdene som har en helt sentral plass i dette arbeidet.
Arbeidsdagen vil være preget av høyt tempo og faglig interessante problemstillinger knyttet til forvaltning og videreutvikling av a-ordningen.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 550 000 – kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 

 

 

Kvalifikasjoner

 • minimum bachelorgrad, gjerne innenfor økonomi eller informatikk
 • meget god norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne, engelsk skriftlig er en fordel
 • evne til å se sammenhenger mellom regelverksendringer, funksjonell løsning og systemløsning.
 • erfaring med utforming av kravspesifisering og dokumentasjon er ønskelig
 • sterk innenfor analyse og uttrekk av statistiske data, helst med kjennskap til bruk av SQL, OBI, Excel eller andre verktøy for analysebruk
 • kunnskap om lønnsrapportering
 • erfaring med smidig arbeidsmetodikk er ønskelig

Personlige egenskaper

 • analytisk
 • tar initiativ og eierskap til oppgaver
 • er innovativ, tar initiativ til kontinuerlig forbedring
 • liker å arbeide i team, men også å jobbe selvstendig
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å skape konsensus
 • evne til å skape ro og overblikk i en hektisk hverdag
 • personlig egnethet vektlegges

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Hamar

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Torggata 44
2317 Hamar

Kontaktperson:
Vidar Bekkoset
Tlf: 408 05 056

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler