Rådgiver/seniorrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2018 ca. 240,5 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 16,9 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

IMDi Indre Øst har kontor på Gjøvik og har for tiden 10 ansatte. Kontoret trenger nå engasjert innsats fra to ekstra medarbeidere til ledige midlertidige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i ett år. Oppgavene vil være knyttet til styrking av kommunenes bosetting-og kvalifiseringsarbeid. En del av arbeidet skjer på digitale plattformer og i team på tvers i IMDi.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr.416600-611700) / seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 517700-792700)
Fleksibel arbeidstid
Noe reisevirksomhet må påregnes
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv(IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godt faglig og bred sammensatt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning
Arbeidserfaring innen offentlig forvaltning, som også har gitt god kjennskap til ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter
Erfaring fra integreringsfeltet, inkludert kvalifisering og sysselsetting
Gode digitale ferdigheter er en forutsetning
Det er ønskelig med analyseerfaring og statistikkforståelse

Personlige egenskaper

God og tillitsskapende samarbeidsevne
Selvstendig og initiativrik mht. til løsninger og gjennomføring
God formidler- både muntlig og skriftlig
Analytisk og strukturert, med evne til å forholde seg til mye informasjon og trekke ut essensen
Evne og vilje til å arbeide fleksibelt innenfor ulike oppgaveområder

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.06.2018

Arbeidssted: Gjøvik

Arbeidsgiver:
IMDi Indre Øst, Gjøvik
Storgt. 16
2806 Gjøvik

Kontaktperson:
Randi Kleven
Tlf: (+47) 95777045

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler