Rådgiver/seniorrådgiver

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av fellesskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. 

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
Etterretning i avdeling Skattekriminalitet i Skatteetaten Bergen
 
Seksjon 2 i avdeling Skattekriminalitet jobber med den prioriterte risikoen arbeidslivskriminalitet.
Vi skal forsterke etterretningsmiljøet i gruppen i Bergen som har som
oppgave å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi skal bidra i
arbeidet med kunnskapsbygging (etterretning) i det tverretatlige a-krimsentret
i Bergen. Til å forsterke etterretningsarbeidet søkes det etter
etterretningsrådgiver/analytiker.
 
Skatteetatens etterretningsarbeid som bygger på politiets etterretningsdoktrine, er under
oppbygning og skal utvikles videre i etaten. Vi skal styrke vårt
etterretningsmiljø og søker etter en faglig dyktig etterretningsrådgiver/analytiker,
gjerne med tilleggskompetanse innen etterretning. Vi søker deg som vil være en
del av vårt etterretningsarbeid og gjennom dette bidra til utviklingsarbeidet i
tett samarbeid med oss og de samarbeidende etatene i a-krimsenterne.
 
Stillingen er lagt til Skattekrimgruppe i seksjon 2 i Bergen. Gruppen bidrar inn i etatens samlede
innsats mot arbeidslivskriminalitet. Gruppen har ansvar for bruk av
forebyggende og sanksjonerende virkemiddel overfor kriminelle aktører, men også
for målrettet veiledning, informasjon og mobilisering for å hindre
arbeidslivskriminalitet.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den
elektroniske søknaden.
 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 544 400 - kr 619 300 eller som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 576 100 – kr 713 600 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid


  .
   

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse innen fagområdet økonomi og/eller analyse (informasjonsteknologi) på minimum Bachelornivå
 • det er ønskelig med etterretningsfaglig utdanning/erfaring, fortrinnsvis finansiell etterretning og arbeid knyttet til analyse og vurdering
 • fordel med god kjennskap til Politiets eller Forsvarets etterretningsdoktrine
 • forutsettes god skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kan jobbe selvstendig og tar initiativ
 • være opptatt av utvikling og kompetanseheving innen fagområdet
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • evne til å tenke helhetlig og ta ansvar utover eget ansvarsområde
 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.05.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Nonnesetergt. 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Jostein Rene
Tlf: 945 23 504

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler