rådgiver/seniorrådgiver

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av fellesskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. 

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Etterretning / Flerkildeanalytikere 

Det er nylig etablert en etterretningsseksjon i skattekrimavdelingen i Skatteetaten. Til å forsterke arbeidet med etterretningsarbeidet søkes det etter etterretningsrådgivere/flerkildeanalytikere.

Skatteetatens etterretningsarbeid bygger på politiets etterretningsdoktrine, er under oppbygging og skal utvikles videre i den nye seksjonen. Vi søker to personer som vil være med på å legge til rette for at enheten bidrar til å håndtere de alvorligste truslene innenfor skattekriminalitet og samtidig bidra til utviklingsarbeidet og implementering av etterretningsmetodikk i Skatteetaten.

Seksjon Etterretning har ansvar å drive etterretning innenfor prioriterte risikoområder innenfor skatte-, avgifts- og arbeidslivskriminalitet. Seksjonen skal bidra til å sikre helhetlig prioritering og at riktige saker følges opp. Seksjonen vil samarbeide tett med a-krimsentrene og flere fagmiljøer i og utenfor Skatteetaten. Etterretningsmiljøet har i underkant av 50 medarbeidere fordelt på 2 grupper.

Stillingenes kontorsted er henholdsvis Tønsberg eller Bergen og vi ber deg oppgi i søknaden hvilken lokasjon du søker.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

         

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 544 400  - kr 619 300 eller som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 576 100 – kr 713 600 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
 

Kvalifikasjoner

 
 • høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå   
 • god innsikt i ulike analytiske metoder
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god forståelse for samfunnsutviklingen og potensialet for digitalisering
 • fordel med relevant etterretningsfaglig utdanning
 • fordel med erfaring fra etterretningsarbeid
 • fordel med erfaring med endringsarbeid 
 • fordel med erfaring fra etterforsking eller gransking
 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kan jobbe selvstendig og tar initiativ
 • være opptatt av utvikling og kompetanseheving innen fagområdet
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • evne til å tenke helhetlig og ta ansvar utover eget ansvarsområde

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt. 

 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.05.2019

Arbeidssted: Tønsberg

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Anton Jenssens gate 8
3125 Tønsberg

Kontaktperson:
Annicken Bjarøy Tollan
Tlf: +47 994 26 985

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler