Rådgiver/seniorrådgiver

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling utland består av 2 seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale
segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall,
skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for
myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingene som: 

 • Rådgiver (kode 1434), fra kr 420 000  – kr 500 000,
 • Seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 525 000 - kr 700 000

 De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning på bachelornivå, primært innenfor økonomi, gjerne i kombinasjon med utdanning innen analyse og digitalisering.

Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Pådriver i  team og prosesser
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • Motivasjon til å veilede andre
 • Strukturert og selvstendig
 • Utviklingsorientert og fleksibel
 • Høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.05.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Dag Løvaas
Tlf: 950 32 370

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler