Rådgiver/seniorrådgiverArbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Regionale verneombud (RVO) skal være pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø – særlig i små og mellomstore virksomheter. Det er etablert en ordning for RVO i bygge- og anleggsbransjen og en ordning for RVO i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Ordningene er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og finansieres av en årlig avgift som innbetales av virksomhetene i bransjene. Ordningene er hjemlet i egne forskrifter.

Begge ordninger er etablert som egne stiftelser med egne styrer og et felles sekretariat med 6 ansatte inkl. leder. Ordningene består av 29 regionale verneombud innenfor bygg og anlegg og 16 regionale verneombud innenfor hotell, restaurant og renhold.

Arbeidstilsynet er av Arbeids- og sosialdepartementet tillagt driftsrollen for ordningene. Daglig leder, ansatte i sekretariatet og RVO innenfor hotell, restaurant og renhold er ansatt i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog i Arbeidstilsynet. RVO innenfor bygg er ansatt i Fellesforbundet og RVO innenfor anlegg er ansatt i Norsk Arbeidsmandsforbund. 

Det skal ansettes ny rådgiver/seniorrådgiver med hovedansvar for sekretariatsoppgaver for ordningen innenfor bygg og anlegg.

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, normalt innenfor kr 513 600 og kr 552 800. For
 • spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver og muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen.

Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Mer informasjon om RVO-ordningene og Arbeidstilsynet kan du finne på:
www.rvofond.no eller www.arbeidstilsynet.no
 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, gjerne innen samfunnsvitenskapelige fag 
 • God utredningskompetanse, god samfunnsforståelse og gjerne god juridisk forståelse
 • Erfaring med selvstendig saksbehandling
 • God til å kommunisere, både muntlig og skriftlig
 • Fordel med kjennskap til bransjene og gjerne erfaring med trepartssamarbeid 

Personlige egenskaper

 • løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • selvstendig, strukturert, nøyaktig og utviser god forståelse for prioriteringer
 • analytisk
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper 
 •  

  Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.06.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Sekretariatet for ordningen med regionale verneombud bygg og anlegg, Arbeidstilsynet
Stenerssgt. 1 D
0050 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler