Rådgiver / Seniorrådgiver

VIL DU JOBBE MED FAGOMRÅDET FORURENSNING OG VANNFORVALTNING HOS FYLKESMANNEN I BUSKERUD?

 

Fylkesmannen i Buskerud har ledig et ett års engasjement i 100% stilling i Landbruks- og miljøvernavdelingen i faggruppen for forurensning og vannforvaltning. Faggruppen har fortiden åtte medarbeidere med oppgaver innen fagfeltene forurensning og vannforvaltning.

 

Ansvarsområde og oppgaver

Stillingen er i hovedsak tiltenkt oppgaver knyttet til saksbehandling og tilsyn etter forurensningsloven. Saker som skal løses kan for eksempel være knyttet til fagområdene grunnforurensning, avfall og utslipp til luft/vann. Oppfølging av industribransjer regulert i forurensningsforskriften er sentralt. Planlegging og gjennomføring av tilsyn hos virksomheter er en av hovedoppgave, og du må like å ha nær kontakt og dialog med næringsaktører og tiltakshavere. Stillingen er ledig fra 1. januar 2018.

 

Vi tar forbehold om endring av stillingens oppgaver. Fylkesmannsembetene står ovenfor større strukturendringer, og Fylkesmannen i Buskerud vil fra 1. januar 2019 bli slått sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold.

 

Vi ønsker at du har:

 • relevant utdanning på høyskole-, eller universitetsnivå
 • erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning
 • erfaring med forurensingsfaglige problemstillinger
 • kjennskap til industri og industriprosesser
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evnen til å ta initiativ og arbeide selvstendig
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy 

Det vil legges stor vekt på personlig egnethet og mulighet for rask tiltredelse i stillingen.

 

Vi kan tilby deg:

 • utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • helsefremmende arbeidsmiljø

Stillingen er et midlertidig engasjement og lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364, brutto årslønn kr 482 000 – 558 500 i Statens lønnsregulativ.

Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Prøvetiden er seks måneder og statlige ansettelsesvilkår gjelder. Arbeidssted er Statens hus i Drammen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om navn på søker kan bli gjort offentlig, selv om søker ber om unntak fra offentlighet.

 

Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth mobil 993 01 519 eller epost: fmbugda@fylkesmannen.no eller fagsjef Hilde S. Skålevåg mobil 975 66 672 eller epost: fmbuhss@fylkesmannen.no

 

Vi ber deg sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no innen 27. november 2017.

 

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 27.11.2017

Arbeidssted: Statens hus

Arbeidsgiver:
Fylkesmannen i Buskerud

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler