Rådgiver / Seniorrådgiver

Om stillingen

Klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken søker gode kandidater til en fast 100% stilling som sekretær for Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell. Stillingen lyses ut i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som har hovedansvaret for den sistnevnte villreinnemnda.

Avdelingen har ansvar for å følge opp at nasjonal klima- og miljøpolitikk iverksettes i fylkene, ha oversikt over miljøtilstanden i fylket og bidra til at dette utvikler seg i en klima- og miljøvennlig retning. Avdelingen har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av forurensings- og naturforvaltningsområdet.

Avdelingen består av fem seksjoner, en seksjon som skal ivareta tverrgående oppgaver innen klima- og planlegging, to seksjoner med ansvar for naturforvaltning og to seksjoner med ansvar for forurensningsområdet. Den aktuelle stillingen er plassert i seksjon naturforvaltning – skog og fjell, men arbeidssted vil i utgangspunktet være Norsk Villreinsenter på Skinnarbu i Tinn kommune, eventuelt i kombinasjon med Statsforvalterens kontorer i enten Drammen eller Tønsberg.

Villreinnemndene har ansvar for bestandsforvaltningen av villrein og skal arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder.


Arbeidsoppgaver

Ivareta sekretariatsfunksjonen for de to villreinnemndene og sikre god kontakt med aktører innen villrein- og arealforvaltningen. Ordinære oppgaver er:

 • Forberede møter og føre protokoll
 • Skrive saksframlegg til formelle vedtak
 • Utforme uttalelser i alle relevante plan- og byggesaker, søknader om arrangement og ulike aktiviteter, m.m.
 • Praktisk oppfølging av årlige kvotevedtak ved utsendelse av fellingstillatelser og kontrollkort
 • Rapportering i og ajourhold av hjorteviltregisteret
 • Følge opp arbeidet med regionale planer for aktuelle villreinområder og delta i ulike fora i samråd med nemndas leder
 • Bidra i arbeid med andre relevante oppgaver, herunder regodkjenning av vald m.m.
 • Informasjonsoppgaver
 • Andre relevante oppgaver for Statsforvalteren

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav (absolutt krav):

 • Høyere relevant utdannelse på mastergradsnivå

For stilling som seniorrådgiver er det i tillegg et krav at du har:

 • Lang erfaring fra arbeid med naturforvaltning
 • God oversikt over lovverk, virkemidler og den nasjonale politikken på området

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Erfaring fra arbeid med naturforvaltning på kommunalt, regionalt og/eller nasjonalt nivå
 • Relevant erfaring fra stillingens/stillingenes fag- og ansvarsområder
 • Kunnskap om naturmangfold og bruk av naturmangfoldloven
 • Kunnskap om planprosesser etter plan- og bygningsloven
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlig egnethet og vårt behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.

Ønskede egenskaper

Relevant erfaring fra offentlig forvaltning og personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Søker bør ha sertifikat og tilgang til bil som kan brukes i tjenesten.


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes som rådgiver i kode 1434 i lønnsspennet kr 500 000 til 570 000 eller som seniorrådgiver i kode 1364 i lønnsspennet kr 550 000 til 590 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Kandidater som avslutter sin grad våren 2021 vil kunne komme i betraktning. Stillingskode/avlønning vil for disse bli vurdert ved en eventuell ansettelse.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Ellen Lien tlf: 22 00 36 62 Mob: 984 05 669 eller seniorrådgiver Even Knutsen tlf: 32 26 68 17.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. august 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 01.08.2021

Arbeidssted: Norsk Villreinsenter på Skinnarbu

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler