rådgiver/seniorrådgiver

VIL DU JOBBE SOM JURIST HOS FYLKESMANNEN I BUSKERUD INNENFOR BARNEVERNSOMRÅDET?
 
Det er ledig et engasjement i 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Barnehage-, utdanning- og barnevernavdelingen frem til 31. desember 2018, med mulighet for fast tilsetting. Stillingens hovedarbeidsområde vil være barnevern.
 
Du vil jobbe med:
• tilsyn med institusjoner og oppfølging av beboerne
• tilsyn med kommunale barneverntjenester
• avgjørelse av klagesaker etter barnevernloven
• kompetansehevingstiltak overfor barnevernsansatte
• rapportering fra kommunene
• tilskudd til kommunene
• oppgaver innen avdelingens øvrige fagfelt og tverrfaglige oppgaver må påregnes
 
Vi forventer at du har:
• juridisk embetseksamen
• fortrinnsvis arbeidserfaring som jurist fra barnevernfeltet
• god kjennskap til offentlig forvaltning
• gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• god skriftlig og muntlig framstillingsevne
• gode IKT kunnskaper
 
Vi kan tilby deg:
• utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
• gode muligheter for faglig utvikling
• mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
• helsefremmende arbeidsmiljø
 
Barnehage-, utdannings- og barnevernavdelingen har i dag om lag 16 årsverk. Vi arbeider med saker innenfor barne- og ungdomsfeltet og enkelte tilgrensende oppgaver. Vi prioriterer innsatsen overfor utsatte barne- og ungdomsgrupper.
 
Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold til ett embete, med delt lokalisering i Drammen, Oslo og Moss. Endringen trer i kraft 1. januar 2019. Ansatte må være forberedt på at det kan skje endringer i organisering, oppgaver og tjenestested som følge av omstillingsprosessen.
 
Stillingen er et midlertidig engasjement fram til 31.12.2018, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364, brutto årslønn på kr. 480 900 – 556 700.  Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid.  Arbeidssted nå er Statens hus i Drammen.
 
Fylkesmannen er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.  Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om navn på søker kan bli gjort offentlig, selv om søker ber om unntak fra offentlighet.
 
Nærmere opplysninger ved fungerende avdelingsdirektør Anita R. F. Fuglesang
tlf 32 26 69 60 eller fungerende fagsjef Elisabeth Volle tlf 32 26 68 60 / 98620121.
 
Vi ber deg sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no innen 22. desember 2017.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 22.12.2017

Arbeidssted: Statens hus

Arbeidsgiver:
Fylkesmannen i Buskerud

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler