Rådgiver - Svartjenesten i Bodø Vikariat

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 18.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

www.arbeidstilsynet.no

Svartjenesten er en landsdekkende enhet og er veilednings- og rådgivningstjeneste for hele landet. Enheten behandler også etatens innsynsbegjæringer etter offentlighetsloven. Svartjenesten har 20 høyt kvalifiserte medarbeidere og ligger administrativt under Arbeidstilsynet Nord-Norge.

Vi tilbyr

Stillingen er plassert som rådgiver i kode 1434 i statens lønnsregulativ. Lønnsplassering vil være mellom kr. 436 900 - 560 100 avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.
Arbeidstilsynet ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Kvalifikasjoner

Juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap
Kunnskap og erfaring med gjeldende regelverk innenfor etatens arbeidsområde, og kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer vil bli tillagt vekt.
Kunnskap om, og interesse for veiledning, informasjon og kommunikasjon, både internt og eksternt. Erfaring med lignende oppgaver vil bli tillagt vekt.
Beherske ulike elektroniske verktøy da arbeidet utelukkende skjer elektronisk.

Personlige egenskaper

Evne til å sette seg inn i og veilede fra et bredt regelverk.
Evne til formidling på en god pedagogisk måte.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
Evne til å jobbe løsningsorientert, både selvstendig og i team.
Gode kommunikasjonsegenskaper.
Humoristisk sans.
Høy grad av serviceinnstilling.
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.04.2018

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet Nord-Norge
Sjøgata 15/17
8006 Bodø

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler