Rådgiver til å ivareta rollen som Applikasjonsansvarlig

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Virksomhetsområdet Kliniske IKT - Tjenester  i Sykehuspartner har ansvaret for forvaltning av applikasjoner i Helse Sør-Øst. Applikasjonene er kritiske i helsepersonellets arbeid med å redde pasienters liv og helse, noe som stiller store krav til kvalitet og stabilitet. Vår seksjon KFA, Kliniske fellesapplikasjoner, har ansvaret for å forvalte pasientjournalsystemet DIPS og Max Manus talegjenkjenning for helseforetakene.
 
Vi søker nå etter en rådgiver til å ivareta rollen som Applikasjonsansvarlig for et eller flere helseforetak i HSØ.
 
Som applikasjonsansvarlig vil du ha en svært sentral og spennende rolle som har det operative ansvaret for applikasjonen. Du vil følge opp at det avtalte tjenestenivået på applikasjonen leveres, samt at retningslinjer for sikkerhet og tilgangsstyring blir fulgt. For å forstå hvilke komponenter som må være på plass for at kunden skal oppleve en applikasjon som fungerer, kreves det god teknisk forståelse. Applikasjonsansvarlig samhandler tett med kunden og med ulike fagmiljøer internt i Sykehuspartner, i tillegg til leverandør, og legger til rette for et godt samarbeid med alle parter. Du må trives med et høyt tempo, varierende oppgaver, endringer og ha evne til å jobbe selvstendig for å drive prosesser og arbeid fremover. Du vil bli tatt godt imot i en enhet med godt samarbeid, mye erfaring, og kollegaer som villig deler kompetanse og erfaring for å spille hverandre gode.
 
Sykehuspartner er i en endringsprosess med å tjenesteorientere seg for å bli en bedre partner og leverandør for helseforetakene i Helse Sør-Øst, dette kan medføre at oppgaver og ansvar som ligger til rollen kan endres.

Vi tilbyr

 • En interessant og utfordrende stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Stor grad av selvstendighet og gode utviklingsmuligheter med interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Spennende fagmiljø med høy kompetanse
 •  Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdannelse/Bachelorgrad innenfor informatikk med fokus på temaer som systemforvaltning, interaksjon og test
 • Relevant erfaring kan oppveie krav om formell utdanning  
 • Erfaring fra komplekse IKT- og infrastrukturmiljøer
 • Erfaring med ITIL som rammeverk
 • Erfaring som prosjektleder/teknisk prosjektleder
 • Erfaring med IKT drift og forvaltning
 • Erfaring med prosessarbeid
 • Erfaring med DIPS er en fordel
 • Erfaring fra helsesektoren er en fordel    

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • God evne til å bygge og utvikle nettverk og relasjoner
 • Strukturert og tillitsvekkende, handlekraftig og løsningsorientert
 • God til å kommunisere både skriftlig og muntlig
 • Kundeorientert og ansvarsbevisst
 • Endringsvillig
 • Evne til å kunne håndtere stress og periodisk høy arbeidsbelastning
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.08.2019

Arbeidsgiver:
Kliniske spesialistapplikasjoner (KSA)
0275

Kontaktperson:
Anja Kristin Notland-Nilsen
anja.kristin.notland@sykehuspartner.no

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler