Rådgiver tjenestedesign - risiko- og sårbarhetsvurderingSykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Avdeling Arkitektur og design har ansvar for overordnet bruk av teknologi og utarbeidelse av løsningsarkitektur i henhold til TOGAF og
tjeneste- og komponentdesign i henhold til ITIL service design. I Helse Sør-Øst
er det et stort mangfold av systemer fra store kliniske applikasjoner brukt av
alle sykehus til mindre spesialistsystemer for den enkelte avdeling, og det
baseres på et bredt spekter av teknologier i rask utvikling.

Avdelingen består av tre seksjoner med til sammen ca 50 medarbeidere med både generalister og spesialister. I seksjon Tjenestedesign
utvikles helhetlige løsningsarkitekturer/-design for IKT-tjenester til
sykehusene. Disse designene gjøres det en risiko og sårbarhetsvurdering av.

Seksjonen skal nå styrkes med flere ansatte, og vi søker deg som vil utgjøre en forskjell for "livsviktig IKT".

 

Vi tilbyr

 • Faglige meget spennende oppgaver i en bransje med avansert bruk av IKT
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen for den ansvarsbevisste
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø og aktiv bedriftsidrett

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • IKT-rettet utdanning på universitet/høyskole, evt tilsvarende realkompetanse
 • God forståelse av tekniske løsninger og evne til å raskt kunne sette seg inn i problemstillinger i komplekse løsninger
 • Erfaring med risikoarbeid/risikovurderinger
 • Kunnskap om standardene ISO 27001/31000/27005
 • Erfaring fra forskjellige metoder for risikovurderinger er et pluss
 • Erfaring fra sikkerhetsarbeid i Helsesektoren er et pluss

Personlige egenskaper

 • Systematisk og analytisk
 • Evne til å koordinere, ta ansvar og være pådriver
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og resultatorientert, også like å jobbe i team
 • Motiveres av å jobbe med IKT og sikkerhet i helsesektoren

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Patrik Myrvold
Tlf: +47 90194085

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler