Rådgiver - to stillinger

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 18.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

www.arbeidstilsynet.no

Svartjenesten er en landsdekkende enhet og er veilednings- og rådgivningstjeneste for hele landet. Enheten behandler også etatens innsynsbegjæringer etter offentlighetsloven. Svartjenesten har 20 høyt
kvalifiserte medarbeidere og er organisert administrativt under Arbeidstilsynet Nord-Norge. 

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i kode 1434 Rådgiver i statens lønnsregulativ.
Lønnsplassering vil være mellom kr.480 600 - 600 000 avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen
trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid,
kompetansedeling,
og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og
ledelse.
Arbeidstilsynet ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Vi er
opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor
kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Kvalifikasjoner

 Høyere utdanning fra høyskole eller universitet:

     Stilling 1: Jurist med master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen.

     Stilling 2: Samfunnsfag, tekniske eller kjemiske fag, informasjon og kommunikasjon.

 Kunnskap og erfaring fra systematisk HMS arbeid er ønskelig.

 Relevant og bred yrkeserfaring er ønskelig.

 Kunnskap og erfaring om gjeldende regelverk innenfor etatens arbeidsområde er ønskelig.

 Kunnskap om, og interesse for veiledning, informasjon og kommunikasjon, både internt og eksternt.

 Beherske ulike elektroniske verktøy da arbeidet utelukkende skjer elektronisk.

Personlige egenskaper

 Evne til å sette seg inn i og veilede fra et bredt regelverk.

 Evne til formidling på en god pedagogisk måte.

 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 Evne til å jobbe løsningsorientert, både selvstendig og i team.

 Gode kommunikasjonsegenskaper.

 Humoristisk sans.

 Høy grad av serviceinnstilling.

 Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.09.2019

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Svartjenesten - Arbeidstilsynet Nord-Norge
Sjøgata 15/17
8006 Bodø

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler