Rådgiver Tynset

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Ønsker du å jobbe i Skatteetaten der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver?
Da kan du være den medarbeideren vi søker etter!
Divisjon Brukerdialog skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle
tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har
rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.
 
Brukerdialog avdeling Innland har ansvaret for kvalitet og oppfølging knyttet til hele skatte- og avgiftsmanntallet, med unntak
av skatt knyttet til utland og storbedrift.  Vi
har landsdekkende oppgaveløsning og har en risikobasert tilnærming der målet er
å sikre god etterlevelse.  Avdelingen består av 5 seksjoner,
56 grupper og mer enn 1100 medarbeidere. 

Tynset Skattekontor søker etter nye fremtidsmedarbeidere som er læringssøkende, positive og nysgjerrige.
Vi har et godt arbeidsmiljø og gruppen er sammensatt av personer med
variert alder og bakgrunn. Det er stor frihet til å planlegge
arbeidsdagene selv og du vil kunne jobbe både selvstendig og i team. Det
er god variasjon av oppgaver og vi ønsker å være tett på brukerne
våre. Kontoret arbeider med kvalitet og oppfølging av skattemelding for
pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Skattekontoret utfører både
veiledning, informasjon, fastsettelse- og kontrollarbeid innen ulike områder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 •  muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som Rådgiver (1434), fra kr 420 000 – kr 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • 3-4-årig relevant utdanning fra universitet/høgskole, fortrinnsvis bachelor eller høyere, f.eks innenfor fagområdene jus, økonomi, kommunikasjon og informasjonsstudier, samfunnsvitenskap, teknologi, pedagogikk eller lignende. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Gode digitale ferdigheter og erfaring.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
 •  Erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning vil være en fordel, men nyutdannede er også velkomne til å søke
 •  Erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Nysgjerrig, engasjert og løsningsorientert lagspiller for fremtidsrettet oppgaveløsning.
 • Evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig. 
 • Fleksibel, endringsorientert og tilpasningsdyktig sett mot etatens skiftende rammevilkår.
 • Du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: Profesjonell, imøtekommende og nytenkende.   

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2019

Arbeidssted: Tynset

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Torvgata 1
2500 Tynset

Kontaktperson:
Bjørn Harald Haugen
Tlf: 909 36 245

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler