Rådgiver

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du økonomisk utdannelse, noe relevant arbeidserfaring og ønsker å jobbe i skatteetaten med kontor i Bergen? Da kan du være den medarbeideren vi søker etter!

Vi søker en medarbeider som er læringssøkende og en lagspiller til Skatteetatens kontor i Bergen. Stillingen er plassert i divisjon Brukerdialog, avdeling Innland, seksjon 5, gruppe 3.

Gruppen har et landsdekkende ansvar for merverdiavgift med meldingsbehandling. Gjennom arbeidsform og samarbeid i skatteetaten er det avgjørende å ha fokus på en helhetlig tenking ut mot aktør slik at vi håndterer disse på en god måte. Samarbeidsformer som fremmer effektiv saksbehandling og likebehandling står her sentralt. Medarbeider vil ha arbeidsoppgaver innenfor skatte- og avgiftsforvaltning med hovedvekt på merverdiavgift. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Noe reisevirksomhet vil i kunne påregnes.

Referansenummer 19/9585

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes i kode 1434 rådgiver fra kr 420 000 til kr 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant høyere økonomisk utdanning på bachelornivå eller høyere. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. 
 • Relevant erfaring vil bli vektlagt.
 • God til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • Evne og interesse for å lære seg og bruke fagssystemer og andre informasjonskilder. 

Personlige egenskaper

 • Du må kunne arbeide selvstendig samtidig som du har gode samarbeidsevner.
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives med et høyt arbeidstempo. 
 • Du skal kunne ta initiativ og være offensiv med en uredd holdning til endringer og nye arbeidsoppgaver.
 • Gi uttrykk for meninger og fremme  ideer.
 • Du er engasjert og positiv. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.05.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Henrik Hommedal
Tlf: 90971452

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler