Rådgivere innen kvalitet og risiko

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker etter erfarne rådgivere (inntil to stillinger) innen kvalitet og risiko til styringsstaben i divisjon Brukerdialog. Divisjonen er den største divisjonen i Skatteetaten, og har en omfattende endringsagenda og mål for tjenesteproduksjonen.  For å hjelpe oss til å realisere målene våre, søker vi nå etter deg som ønsker å være en del av et hektisk og fremoverlent  styringsmiljø i Bergen. Styringsstaben i divisjon Brukerdialog består av totalt 34 dedikerte medarbeidere, og arbeider i hovedsak med saker på strategisk nivå eller saker av styrende og veiledende karakter for hele divisjonen. Vår hovedoppgave er å arbeide for at Brukerdialog har et helhetlig system for virksomhetsstyring som skal bidra til fastsatt kvalitet i våre leveranser. Vi støtter og
tilrettelegger de
operative enhetene, og følger opp anerkjente rammeverk og prosedyrer gjennom hele verdikjeden. Vi er derfor
et svært aktivt miljø med en stor kontaktflate. Som rådgiver i denne avdelingen vil du få stor påvirkning og varierte arbeidsoppgaver.

Som en sentral del av vårt styringsmiljø, skal du gjennom å bruke kvalitetssystemet som virkemiddel, bidra til at divisjonen og etaten når sine strategiske mål. Som rådgiver innen kvalitet og risiko i styringsstaben, vil du få stor påvirkning og varierte arbeidsoppgaver. Hvis du blir motivert av muligheten til å forme fremtidige oppgaver og arbeidsplass, både med selvstendig oppgaver og sammen i team, er dette stillingen for deg.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende, og vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.  

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som rådgiver (kode 1434)  eller seniorrådgiver (kode 1364) med lønn fra kr 450 000 -700 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse på masternivå innenfor ledelse, administrasjon, eller virksomhetsarkitektur. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • utdannelse på bachelornivå samt lang erfaring innen virksomhetsstyring eller kvalitetsledelse kan
  kompensere for utdannelse på masternivå
 • relevant erfaring med styring av strategisk og operasjonell risiko og/eller kvalitetsarbeid og utvikling av kvalitetssystemer
 • svært god prosessforståelse og kjennskap til prosessledelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • fordel med erfaring fra arbeid med mål og resultatstyring
 • fordel med kjennskap til LEAN/kontinuerlig forbedring
 • erfaring fra og forståelse for forbedrings- og kvalitetssystemer
 • ønskelig med god erfaring innen skatteetatens tjenesteområder  

Personlige egenskaper

 • er strukturert og jobber selvstendig
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • evne til å tenke nytt og være kreativ
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytiske egenskaper
 • fleksibel og tilpasningsdyktig 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Jon Eriksen
Tlf: 91667973

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler