Rådgivere innen virksomhetsstyring

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker etter  erfarne rådgivere (inntil to stillinger) innen virksomhetsstyring til Styringsstaben i divisjon Brukerdialog. Divisjon Brukerdialog er den største divisjonen i Skatteetaten og har en omfattende endringsagenda.  For å hjelpe oss til å realisere denne, søker vi nå etter deg som ønsket å være en del av et hektisk og fremoverlent  styringsmiljø i Bergen. Styringsmiljøet er en viktig del av divisjonens styringsstab, som består av totalt 34 medarbeidere. Som en sentral del av vårt styringsmiljø, skal du gjennom å bruke styring som virkemiddel, bidra til at divisjonen og etaten når sine strategiske mål.
Skatteetens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende, og vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.  

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som rådgiver (kode 1434)  eller seniorrådgiver (kode 1364) med lønn fra kr 450 000 -700 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • siviløkonom eller annen relevant høyere utdanning innen økonomi, ledelse eller administrative fag på masternivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne
 • minimum 3 års erfaring innen virksomhetsstyring
 • ønskelig med erfaring med mål- og resultatstyringsprosesser i offentlig sektor
 • ønskelig med erfaring i bruk av virksomhetsstyrings- og rapporteringsverktøy som BI målstyring/ Corporator eller tilsvarende
 • ønskelig med god erfaring innen skatteetatens tjenesteområder

Personlige egenskaper

 • er strukturert og jobber selvstendig
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • evne til å tenke nytt og være kreativ
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner analytiske egenskaper

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Jon Eriksen
Tlf: 91667973

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler