Rådgivere/seniorrådgivere Veivisningsseksjonen - Bergen

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med ca. 15.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook.

Arbeidstilsynet styrker sin satsing på å tilrettelegge for et inkluderende arbeidsliv. Som følge av IA-avtalen opprettes det en egen seksjon som skal bidra til en ny giv for forebyggende arbeidsmiljøarbeid i prioriterte bransjer. Vår fremste oppgave blir å formidle kunnskap, veilede og vise vei. Vi søker nå etter rådgivere/seniorrådgivere til den nyopprettede seksjonen i Bergen.
Seksjonen skal jobbe med kunnskapsformidling, veiledning og veivisning om tema forebygging innenfor organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomisk arbeidsmiljø og psykososialt arbeidsmiljø (de områder som i størst grad bidrar til sykefravær og frafall fra arbeidslivet). Det å gi informasjon og anbefalinger om godt arbeidsmiljøarbeid står sentralt. Informasjonen og anbefalingene som gis skal være kunnskapsbasert, bransjetilpasset og så konkrete som mulig, slik at jobben med å finne riktig tiltak for den enkelte arbeidsplass blir enklere. 

Vi tilbyr

Stillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver kode 1364/1434, normalt plassert innenfor kr. 520.000 - 700.000.

Arbeidstilsynet er en åpen og inkluderende arbeidsplass og som statlig arbeidsgiver skal vi utnytte den fulle bredden av befolkningens kompetanse. Vår arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb.
Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Iht offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som evt. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene.
For mer informasjon, kontakt Avantas ved Ingvild Reinskou tlf 906 70 749, Christian Ingebrigtsen tlf 474 62 547 eller leder for Veivisningsseksjonen i Arbeidstilsynet, Monica Varem Pettersen tlf 477 53 399. Alle henvendelser til Avantas behandles konfidensielt, innledningsvis også overfor oppdragsgiver om ønskelig. Det vil utarbeides offentlig søkerliste. 

Kvalifikasjoner

  • Fullført relevant universitets- eller høyskoleutdanning på minimum bachelor- eller masternivå.
  • Utdannelse innen arbeidsmiljøfag med særlig kompetanse innen psykososialt, organisatorisk og/eller ergonomisk arbeidsmiljø.
  • Erfaring med forebyggende arbeidsmiljøarbeid og relevante arbeidsmiljøfag.
  • Erfaring med utadrettet formidlingsarbeid og veiledning, gjerne i store grupper og på organisasjonsnivå. 

Personlige egenskaper

Våre nye medarbeidere evner å motivere, inspirere og skape gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt. Det er viktig å være strukturert og opptatt av å skape resultater, samtidig som man er nytenkende, nysgjerrig og initiativrik. Formidlingsevne, både skriftlig og muntlig, er viktige egenskaper som er for stillingen.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.12.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
gulatings plass 1
5012 Bergen

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler