Rådgivere

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du økonomisk utdannelse, noe relevant arbeidserfaring og ønsker å jobbe i skatteetaten på Lillehammer? Da kan du være en av medarbeiderne vi søker etter!

Vi søker to medarbeidere som er læringssøkende og gode lagspillere til Skatteetatens kontor i Lillehammer. Stillingene er plassert i divisjon Brukerdialog, avdeling Innland, seksjon 5, gruppe 9. Gruppen har et landsdekkende ansvar for meldingskontroller innen merverdiavgift. Gjennom arbeidsform og samarbeid i skatteetaten er det avgjørende å ha fokus på en helhetlig tenking ut mot aktør slik at vi håndterer disse på en god måte. Samarbeidsformer som fremmer riktig egenfastsetting, effektiv saksbehandling og likebehandling står her sentralt. Medarbeider vil ha arbeidsoppgaver innenfor skatte- og avgiftsforvaltning med hovedvekt på merverdiavgift. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Referansenummer 2019/9594.

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 420 000 til kr 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant høyere økonomisk utdanning på bachelornivå eller høyere. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Fordypning i skatte og/eller merverdiavgiftsregelverket vil bli vektlagt.
 • Teoretisk eller praktisk kompetanse i å drifte næringsvirksomhet i en oppstartfase er ønskelig.
 • Du har gode pedagogiske evner til å rettlede en til en samt i å holde kurs/foredrag.
 • Du er god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • Du har evne og interesse for å lære deg å bruke fagsystemer og andre informasjonskilder.

Personlige egenskaper

 • Du er kreativ og løsningsorientert med god gjennomføringsevne
 • Du er engasjert og positiv
 • Du må kunne arbeide selvstendig samtidig som du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives med et høyt arbeidstempo
 • Du må kunne ta initiativ og være offensiv med en uredd holdning til endringer og nye arbeidsoppgaver

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.05.2019

Arbeidssted: Lillehammer

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Elvegata 19
2609 Lillehammer

Kontaktperson:
Trygve Reistad
Tlf: 917 20 114

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler