Regionalt verneombud for renholdsbransjen (rådgiver)

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 720 ansatte og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Brenner du for renholdsbransjen?

 
Arbeidstilsynet søker en fagkompetent og engasjert person som ønsker å jobbe for arbeidsmiljøstandarden i renholdsbransjen.
 
Regionale verneombud (RVO) skal være pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø – særlig i små og mellomstore virksomheter. Det er etablert en ordning for RVO i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen, og en ordning for RVO i bygge- og anleggsbransjen. Ordningene er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og finansieres av en årlig avgift som innbetales av virksomhetene i bransjene. Ordningene er hjemlet i egne forskrifter og rapporterer til hvert sitt fondsstyre.
 
De regionale verneombudene for hotell, restaurant og renhold er ansatt i RVO-ordningen. Fondsstyret utarbeider flerårig strategi og årlig virksomhetsplan for utøvelse av vervet som regionalt verneombud, og kan instruere de regionale verneombudene i deres virke.
 
RVO-ordningen er administrativt lagt til Arbeidstilsynet, Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog, Seksjon for regionale verneombud. RVO har kontor samlokalisert med Arbeidstilsynet. Det skal ansettes et nytt regionalt verneombud (rådgiver) for renholdsbransjen i Oslo, Viken og Innlandet, med kontorsted i Oslo.
 
Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter
oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss. 
Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Vi tilbyr

Det er flere gode grunner til å jobbe hos oss:

Hos oss får du

 • stilling og lønn som rådgiver, kode 1434, i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr. 540 000 til kr. 610 000.
 • gunstig lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://www.spk.no/
 • gode ordninger: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et utviklende læringsmiljø

Viktig å vite før du søker

Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn.

Du kan be unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak

Kvalifikasjoner

 • minst tre års erfaring fra renholdsbransjen
 • fagbrev som renholdsoperatør
 • minst to års erfaring som verneombud
 • gjennomført 40-timers HMS-kurs
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • gode norsk- og engelsk-kunnskaper
 • god kompetanse i bruk av IKT-verktøy
 • førerkort

Vi ønsker vi at du har:

 • kunnskap i et annet fremmedspråk
 • erfaring fra kursvirksomhet

Kvalifikasjonskravene kan i særlige tilfeller fravikes.

Personlige egenskaper

 • er samfunnsengasjert og har interesse for arbeidsforholdene i renholdsbransjen
 • er selvstendig, strukturert og utviser god forståelse for prioriteringer
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • jobber målrettet og systematisk for å oppnå resultater
 • har erfaring fra/kompetanse i systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid
 • har erfaring fra veiledningsarbeid (gjerne fra veiledning av både enkeltpersoner og grupper)
 • er utadvendt og kontaktsøkende

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.08.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Ordningen med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen
Østensjøveien 34
0667 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler