Regiondirektør til Regionkontor Nord

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Migrasjonssvingningene påvirker virksomheten i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon og håndtering av kontinuerlige endrings- og omstillingsprosesser. Direktoratet har i dag i underkant av 1.000 ansatte. Region- og mottaksavdelingen (RMA) har omlag 145 ansatte, fordelt på UDIs hovedkontor i Oslo og avdelingens fem regionkontor. Avdelingen er ansvarlig for drift av statlige mottak for asylsøkere til Norge, herunder akomstsentre og transittmottak. I mottakssystemet bor det for tiden ca. 4.000 personer fordelt på i underkant av 40 asylmottak spredt over hele landet. Avdelingen har også ansvaret for assistert retur og tilbakevending.

Avdelingen søker nå etter en ny regiondirektør til Regionkontor Nord i forbindelse med at regiondirektøren går av med pensjon.

Regionkontor Nord er lokalisert i Narvik, og har i dag 12 medarbeidere. Regionkontoret dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Regionkontoret har ansvaret for oppfølgingen av ordinære mottak, mottak for enslige mindreårige asylsøkere og mottak med tilrettelagt avdeling. Kontoret har ansvaret for opp- og nedbygging av mottakskapasiteten i de tre nordligste fylkene i Norge. 

Regionkontoret samarbeider med kommuner, andre sektormyndigheter (helse, barnevern, politi osv.), driftsoperatører for mottak og mottakene. Regionkontoret har ansvar for kontraktsoppfølging av de ulike asylmottakene i regionen og saksbehandling når det gjelder mottaksdrift og beboerøkonomi. Regionkontoret forventes også å bidra til utvikling av kvalitet og standard for mottaksarbeidet, samt sikre en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet. 

Regionkontor Nord har sammen med Regionkontor Midt ansvaret for saksbehandlingen av tilleggsytelser fra beboere i mottak. I samarbeid med Regionkontor Sør behandler regionkontoret søknader om tilskuddsmidler til aktiviteter for barn i mottak. Regionkontor Nord koordinerer også gjennomføring av retursamtaler med beboere i mottak som har fått avslag på søknad om asyl.

Regiondirektøren rapporterer til avdelingsdirektøren og inngår i avdelingens ledergruppe, der det forventes at regiondirektøren bidrar inn både i utviklingen av ledergruppen, avdelingen, UDI og regionkontorets måte å arbeide på. Det pågår en omstruktureringsprosess i avdelingen der denne lederen også forventes å bidra. Ansvarsområdene kan derfor endres på sikt.

I tillegg til faste ledermøter i Oslo, må regiondirektøren påregne reisevirksomhet innen regionen.

Ledere i UDI forventes å leve opp til organisasjonen lederkrav. Dette innebærer at lederne oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsning på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne.

 

Ansvarsområder

 • Sikre resultatoppnåelse gjennom god styring, administrering og utnyttelse av regionkontorets ressurser
 • Sikre gode organisatoriske løsninger og rutiner som er mest mulig effektive
 • Lede regionkontorets 12 medarbeidere slik at regionkontoret leverer godt, bidrar til et samlet UDI og at medarbeiderne inspireres til vekst og utvikling  
 • Initiere og følge opp samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Ansvar for beslutningsgrunnlag, uttalelser og faglige innspill innen arbeidsområdene
 • Delta inn i arbeidet med ytterligere profesjonalisering og strukturering av avdelingen og regionkontorets måte å arbeide på
 • Bidra til utvikling og forbedring av avdelingen i tråd med UDIs mål
 • Håndtere mediehenvendelser i regionen

 

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på mastergradsnivå. Utdanning på bachelornivå i kombinasjon med solid og relevant ledererfaring kan kompensere for dette kravet
 • Du er en dyktig og erfaren leder med gjennomslagskraft, som evner å bygge tillit på alle nivåer både internt og eksternt
 • Du er god på endrings- og omstillingsarbeid, og har erfaring fra endringsprosesser
 • Du er god på å bygge relasjoner og er dyktig til å samarbeide
 • Du har god skriftlig fremstillingsevne på norsk og kan utarbeide gode beslutningsgrunnlag og kvaliktetssikre saker i linjen når det er nødvendig  
 • Du har god samfunnsinnsikt, forståelse for politiske prosesser og for offentlig forvaltning
 • Det er en fordel med kjennskap til utlendingsfeltet og regelverket om offentlige anskaffelser  
 • Personen som tilsettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

 

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg og tydelig leder som er god til å skape resultater gjennom andre
 • Du er dyktig til å lede, inspirere og utvikle andre
 • Du bidrar til helhet og er en brobygger mellom regionene, resten av UDI og våre samarbeidspartnere
 • Du er innovativ, utviklingsorientert og god på å få med deg andre
 • Du er analytisk og evner å tenke langsiktig, samtidig som du kan ta gode og raske beslutninger når det kreves
 • Du er god til å kommunisere, både internt og eksternt
 • Du er god til å strukturere, profesjonalisere og tydeliggjøre roller, ansvar og grensesnitt
 • Du er engasjert, har stor arbeidskapasitet og trives med høyt tempo.

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

 

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling med utfordrende oppgaver i en virksomhet preget av høy faglig kompetanse og dyktige medarbeidere.
 • En dynamisk og fleksibel virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag.
 • Stillingen plasseres som regiondirektør (kode 1477) i lønnsspenn 700.000 – 880.000 brutto pr år), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Søknadsfrist: 24.08.2018

Arbeidssted: Narvik

Arbeidsgiver:
Region- og mottaksavdelingen
Sleggesvingen 15
8514 Narvik

Kontaktperson:
Christine Wilberg
Tlf: 913 29 433

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler