Regnskapsrådgiver Bidrag og tilbakebetaling Bjørnevatn

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Stillingene inngår i en gruppe på 20 medarbeidere, som er lokalisert i Bjørnevatn ca 10 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Gruppen jobber med betalingsformidling og regnskapet tilknyttet innkreving av underholdsbidrag i inn- og utland og andre typer krav fra oppdragsgivere. Du vil bli en del av et sterkt
fagmiljø med utvikling innen robotisering, automatisering og digitalisering. Innkreving i Skatteetaten har over tid fått tilført stadig nye oppgaver og ansvarsområder,         og det er sterkt fokus på forretningsutvikling. Gruppen som stillingene er en del av vil være sentral i arbeidet med forretningsutvikling og det ligger til rette for at flere medarbeidere vil få muligheten til å jobbe med det store løftet som Innkreving forventes å skulle ha i de nærmeste årene. Statlig innkreving ventes å ha en stor endringsagenda de nærmeste årene og riktig kandidat vil kunne være med å påvirke dette.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifiserer deg med våre verdier.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • mulighet for sletting av ti prosent av opprinnelig studielån(maksimalt 25 000 kroner per år) samt lavere skatt, hvis du bor og arbeider i Finnmark 
 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 449 300  – kr 532 300, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes 

Kvalifikasjoner

 • må ha høyere utdanning minimum bachelorgrad innen økonomi og regnskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • må ha stor interesse for digitalisering og IT
 • må ha kunnskap i bruk av Office produkter 
 • må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • bør ha god regnskapssystemforståelse
 • ønskelig med god engelsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er analytisk og har evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • du er resultatorientert
 • du arbeider effektivt, strukturert og selvstendig
 • du har høy arbeidskapasitet
 • du er proaktiv og ser mulighet for utvikling og forbedring  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.09.2019

Arbeidssted: Bjørnevatn

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Grubeveien 4
9910 Bjørnevatn

Kontaktperson:
Sissel Anita Josefsen
Tlf: 988 74 286

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler