Regnskapsrådgiver/seniorrådgiver til samfunnsviktig regnskapsmiljø

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Divisjon Innkreving har hovedansvaret for innkreving (regnskap og innfordring) på vegne av Staten. Enheten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid, og har også faglig instruksjonsmyndighet overfor de kommunale skatteoppkreverne. Innkreving skal forvalte og utvikle ordninger for innkreving av merverdiavgift, særavgifter, skatter og andre krav. Divisjonen består av ca. 700 årsverk.

Stillingen inngår i en gruppe på 16 medarbeidere som jobber med oppgaver som er i stadig utvikling. Du vil i stor grad kunne forme din stilling og arbeidshverdag, samtidig som du blir del av et sterkt fagmiljø. Innkreving i Skatteetaten har over tid fått tilført stadig nye oppgaver og ansvarsområder, og det er sterkt fokus på forretningsutvikling. Gruppen som stillingen er en del av vil være sentral i arbeidet med forretningsutvikling og det ligger til rette for at flere medarbeidere vil få muligheten til å jobbe med det store løftet som Innkreving forventes å skulle ha i de nærmeste årene. Statlig innkreving ventes å ha en stor endringsagenda de nærmeste årene og riktig kandidat vil kunne være med å påvirke dette..

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifiserer deg med våre verdier.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Søknader uten relevante vitnemål/karakterutskrifter vil ikke bli vurdert.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434)/seniorrådgiver (kode1364), fra kr 500 000,- til kr 700 000,- avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning på minimum bachelornivå innen økonomi, regnskap eller samfunnsøkonomi
minimum to års arbeidserfaring innen økonomi og/eller regnskap
bør ha erfaring med analyse og prosessering av store datamengder
må ha god regnskapssystemforståelse og bruk av Office produkter
ønskelig med erfaring innen innkreving i forhold til skatt- og avgift
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

du er analytisk og har evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
du er resultatbevisst
du arbeider effektivt, strukturert og selvstendig
du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
du har høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.04.2019

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
Innkreving
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Ellen Katrine Rener-Hovland
Tlf: 906 19 660

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler