Rettleiar/saksbehandlar - Leikanger

Brukerkontakt er ein av fire avdelingar i divisjon Brukerdialog. Avdeling Brukerkontakt har som oppgåve å ivareta kontakt med brukarar i alle kanalar som m.a. skranke, telefon, e-post, chat, Facebook m.m. Brukerkontakt har også ansvar for ID-kontroll, førebyggjande aktivitetar og saksbehandling på område som er direkte relatert til brukarane våre.  

I Leikanger søkjer vi etter to rettleiarar/saksbehandlarar til spennande og utviklande oppgåver, med hovudvekt på saksbehandling innanfor fagområda skatt og meirverdiavgift som direkte er relatert til brukarane våre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attestar lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • arbeid med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrande oppgåver og eit godt fagmiljø 
 • kompetansutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstida
 • ein raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er ei av Norges beste pensjonsordninger

Stillinga vert lønna som fyrstekonsulent (kode 1408) frå kr 420 000 - kr 500 000, eller rådgjevar (kode 1434) frå kr 420 000 - kr 540 000, avhengig  av kvalifikasjonar og erfaring. Skatteetaten har 6 måneders prøvetid.  

Kvalifikasjoner

 • du har høgare utdanning på bachelornivå, gjerne innafor fagområda service, kommunikasjon, rettsvitenskap, økonomi, digitalisering, pedagogikk - internasjonale grader må være NOKUT-godkjent
 • du har god skriftleg og munnleg framføringsevne, både på norsk og engelsk
 • det er ønskjeleg med kjennskap til utviklings- og forbetringsarbeid

Nyutdanna oppfordres til å søkje.   

Personlige egenskaper

 • du identifiserer deg med etaten sine verdiar: Profesjonell, imøtekomande og nytenkande og du ønskjer å bli utfordra
 • du er fleksibel og har evne til å setja deg raskt inn i nye problemstillingar og tenkja heilskap 
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • du jobbar effektivt og systematisk innan gitte frister  
 • du er serviceorientert, engasjert og liker å jobbe med mennesker 
 • du har evne til å kombinera sjølvstendig oppgåveløysing og arbeid i team  
 • du bidrar til eit inkluderande og godt arbeidsmiljø    

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.05.2019

Arbeidssted: Leikanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Njøsaveien 2
6863 Leikanger

Kontaktperson:
Frode Berge Alme
Tlf: 917 74 571

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler