Rettleiar/saksbehandlar på Leikanger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Brukarkontakt har som oppgåve å ivareta kontakten med etatens brukarar i alle kanalar som skranke, telefon, e-post, chat, Facebook og skriftlege henvendingar. Avdelinga har og ansvar for ID-kontroll, forebyggjande aktivitetar og saksbehandling på område som er direkte relatert til brukarane. Gruppene på Leikanger består av 34 engasjerte medarbeidarar med tverrfagleg kompetanse. Hjå oss får du meiningsfylte arbeidsoppgåver og gode moglegheiter for fagleg utvikling. 

 

Vi tilbyr

 • moglegheit til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrande oppgåver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstida
 • ein raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er ei av Noregs beste pensjonsordningar. 

Stillingane vert lønna som førstekonsulent (kode 1408) frå kr. 420 000-500 000 eller rådgjevar (kode 1434) frå kr. 420 000-540 000, avhengig av kvalifikasjonar.

Me ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attestar vert lasta opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • Du har ein bachelorgrad, gjerne innanfor fagområda service, kommunikasjon, økonomi, digitalisering, pedagogikk eller juridiske fag - internasjonale grader må vere NOKUT godkjent
 • Du har god digital kompetanse
 • Du beherskar norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Det er i tillegg ønskjeleg med erfaring frå service- eller rettleiingsteneste

Personlige egenskaper

 • Du er profesjonell og serviceorientert
 • Du har gode kommunikasjonsevner og likar å jobbe med mennesker
 • Du tar ansvar for eigen læring og utvikling, er fleksibel og set deg lett inn i nye oppgåver  
 • Du trivst i eit miljø med høgt tempo

 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.12.2019

Arbeidssted: Leikanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Njøsavegen 2
6863 Leikanger

Kontaktperson:
Mariann Meel Nesse
Tlf: 484 30 700

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler