Revisor, avdeling SkattekriminalitetI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner.
 
Seksjon 3 har ansvar for bekjempelse av annen skatte- og avgiftskriminalitet enn arbeidsmarkedskriminalitet, med særlig vekt på skatteunndragelse knyttet til utlandet. Vi søker etter en revisor til vår gruppe med kontor på Hamar.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som spesialrevisor kode 1224, fra kr 550 000 – kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. For stilling som spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. De første seks månedene regnes som prøvetid

 
Noe reisevirksomhet må påregnes. 

 

Kvalifikasjoner

 • regnskaps- og revisjonsutdanning på master eller bachelornivå, gjerne med IKT i fagkretsen
 • fordel med erfaring med skatt og avgift, gjerne også med erfaring fra straff/straffeprosess

 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • strukturert
 • løsningsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.01.2020

Arbeidssted: Hamar

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Torggata 44
2317 Hamar

Kontaktperson:
Tone Kroken
Tlf: 947 85 657

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler