Revisor, avdeling skattekriminalitet

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.


Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner, og fra 1. november blir avdelingen tilført ytterligere en seksjon med ca. 200 ansatte.
 
Seksjon 3 har ansvar for bekjempelse av annen skatte- og avgiftskriminalitet enn
arbeidsmarkedskriminalitet, med særlig vekt på skatteunndragelse knyttet til utlandet. Vi søker etter en revisor til vår gruppe med kontor i Drammen.  
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
 

Vi tilbyr

 
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som spesialrevisor kode 1224, fra kr 600 000 – 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. For stilling som spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære.

Kvalifikasjoner

 • revisjonsutdanning på master eller bachelornivå,skatteetatens revisorlinje, gjerne med IKT i fagkretsen
 • relevant arbeidserfaring og fordel med erfaring med skatt og avgift, gjerne også med erfaring fra straff/straffeprosess
 

Personlige egenskaper

 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • strukturert løsningsorientert

  Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.10.2020

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Gamle Kirkeplass 7
3019 Drammen

Kontaktperson:
Kari Wie
Tlf: 482 19 445

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler