Revisor Bergen

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerdialog avdeling Innland har ansvaret for produksjonen knyttet til hele skatte- og avgiftsmanntallet, med unntak av skatt knyttet til utland og storbedrift.      
Avdelingen har ansvar for å tilrettelegge og følge opp egenfastsettinger, vi foretar myndighetsfastsettinger, utvidede kontroller, saks- og klagebehandling, faglig styring og regelverksutvikling og vi arbeider etter en risikobasert tilnærming. Avdelingen består av 5 seksjoner, 56 grupper og mer enn 1100 medarbeidere.

Seksjon 3 Gruppe 1 i Bergen består i dag av 14 medarbeidere som jobber med etterlevelse og risikoarbeid spesielt rettet mot særavgifter. Vi har landsdekkende oppgaveløsning med et særskilt ansvar for El-avgift og NOx-avgift. Vi har et godt arbeidsmiljø med lav turnover og gruppen er sammensatt av personer med variert alder og bakgrunn. Det er stor frihet til å planlegge arbeidsdagene selv og du vil kunne jobbe både selvstendig og i team. Det er god variasjon av oppgaver og vi ønsker å være tett på brukerne våre. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle avgifter
 • Utfordrende oppgaver i et godt fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Avhengig av kvalifikasjoner kan stillingene lønnes som

 • skatterevisor (kode 1223), eller spesialrevisor (kode 1224), fra kr 500 000 - kr 680 000,
 • rådgiver (kode 1434) fra kr 420 000 - kr 620 000 eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 525 000 – kr 700 000

De første seks månedene regnes som prøvetid.

For å få revisorkode må du ha karakteren C eller bedre i fordypningsemnene: revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære.

Kvalifikasjoner

 • Revisorutdanning på master eller bachelornivå
 • Skatteetatens revisorlinje, tollrevisor eller annen relevant utdanning innen fagområdet økonomi på minimum bachelornivå.
 • God kjennskap til særavgifter og praktisk erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger vil være en fordel

Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.

Lang erfaring med kontroll og informasjon innen for relevante fagområder og med dokumenterte resultater kan kompensere for manglende formell utdanning 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, en lagspiller
 • Gode evner til å uttrykke deg skriftlig og muntlig 
 • Læringssøkende, nysgjerrig og engasjert
 • Strukturert og jobber selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • Fleksibel og endringsvillig 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Mona Britt Sørensen
Tlf: 408 08 234

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler