Revisor / økonom

Skatteetaten er en stor organisasjon med spennende utfordringer og mange muligheter. Skatt nord er en av fem regioner, og består av Nordland, Troms og Finnmark. Skatt nord har ca 500 medarbeidere, og er delt inn i avdelingene Veiledning, Fastsetting, Kontroll og Skattekrim, Innkreving, stab/administrasjon og skattekontor Svalbard. Vi er en etat som står overfor store omstillinger framover, og som satser sterkt på utvikling av medarbeidere, organisasjon og teknologi. Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med dyktige medarbeidere gjør Skatteetaten til en attraktiv arbeidsplass.

Avdeling Kontroll og Skattekrim er organisert med en kontrollstøtteenhet, en skattekrimenhet og en kontrollseksjon. Kontrollseksjonen er igjen delt opp i 6 kontrollgrupper fordelt geografisk i hele regionen. Kontrollgruppenes hovedoppgave er skatte- og avgiftskontroll rettet mot næringslivet. Kontrollgruppene skal håndtere både skatt og avgift innen sine ansvarsområder/tema. Kontrollenheten på Leknes består i dag av 17 medarbeidere. Miljøet er tverrfaglige med god kompetanse innen regnskap, revisjon, skatt og avgift.

Skatteetaten omorganiseres fra 1.1.2019, men enheten er i hovedsak videreført innenfor dagens oppgaver.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som skatterevisor (kode 1223) eventuelt rådgiver (kode 1434), årslønn kr 442.400 – kr 576.100 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen kan ilegges 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

minimum bachelor innenfor økonomi eller revisjon
være dyktig til å formidle på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig
gode datakunnskaper
fordel med relevant erfaring, som i enkelte tilfeller kan oppveie krav til utdanning

Personlige egenskaper

profesjonell, imøtekommende og nytenkende
initiativrik med evne til å arbeide selvstendig, effektivt og strukturert
resultat- og løsningsorientert
gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
utadvendt, godt humør, og evne til å skape et godt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.06.2018

Arbeidssted: Leknes

Arbeidsgiver:
Skatt nord
Storgata 9
8370 Leknes

Kontaktperson:
Ingrid Bergheim Voie
Tlf: (+47) 975 73 460

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler