revisor/økonom

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.
 
Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.
 
Avdeling for storbedrift har ansvar for veiledning, fastsetting og kontroll av skatt og merverdiavgift for konsern med en omsetning over 1 mrd. 
 
Til kontoret i Stavanger søker vi etter en eller to økonomer/revisorer med sterke analytiske evner. Som økonom/revisor ved Innsats, Storbedrift vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. Du vil få arbeide med varierte, spennende og komplekse problemstillinger innenfor både nasjonal og internasjonal skatterett, samt merverdiavgift. Arbeidet omfatter blant annet fastsetting, kontroll og klagebehandling, samt tett oppfølging og veiledning av våre konsern. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister, økonomer og etatsutdannede, og slik få god og bred innsikt i avgiftsrett, skatterett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø ved et kontor som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling. Kontoret i Stavanger har et særlig ansvar for selskap innenfor oljeservice.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 
 • mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.             

Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen som skatterevisor (kode 1223) med kr 450 000 - 631 700, spesialrevisor (kode 1224) med kr 550 000 – 631 700, rådgiver (kode 1434) med kr 450 000 – 631 700  eller seniorrådgiver (kode 1364) med kr 631 700. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 
 • utdanning på masternivå innen økonomi, finans, regnskap og/eller revisjon mv. Internasjonale grader må være godkjent av NOKU
 • relevant erfaring og gode resultat fra tilsvarende arbeid vil kunne veie opp for manglende formell utdanning
 • det er ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med store selskap innen skatt, avgift eller regnskap
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert, løsningsorientert og fleksibel
 • initiativrik og engasjert
 • liker å arbeide med sammensatte og kompliserte problemstillinger
 • evne til å jobbe effektivt og selvstendig, ta ansvar for å oppnå felles mål.
 • analytisk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.05.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Gro Stangeland

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler