Revisor/økonom

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.

Etaten jobber ut fra en risikobasert tilnærming, og benytter ulike virkemidler for å sikre skattegrunnlaget. Vi ønsker nå å styrke laget med en revisor/økonom med god analytisk kompetanse, som kan være med å bidra til å nå Skatteetatens hovedmål om økt etterlevelse.

Gruppen i Sandefjord har et spesielt ansvar for håndtering av personlige næringsdrivende i det internasjonale segmentet, utenlandske personlig næringsdrivende som flytter til Norge og norske personlig næringsdrivende/utenlandske statsborgere som flytter til utlandet. I tillegg jobber gruppen med personlige skattytere innen utlandssegmentet. Du vil inngå i et godt tverrfaglig og sosialt miljø ved et kontor som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling høyt. I tråd med avdelingens prioriteringer, må du etter hvert påregne å jobbe med skatte- og avgiftsrelaterte problemstillinger både innen person- og næringsområdet. 

I Skatteetaten jobbes det kontinuerlig med å automatisere og digitalisere dagens manuelle prosesser, og vi søker etter en fremoverlent person som kan være med å videreutvikle måten vi jobber på.

Har du de rette forutsetningene, og identifiserer deg med Skatteetatens sine verdier; profesjonell, imøtekommende og nytenkende, håper vi å høre fra deg.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig og tverretatlig miljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger 

Stillingen er lønnet som rådgiver (kode 1434) / seniorrådgiver (kode 1364) / skatterevisor (kode 1223) / spesialrevisor (kode 1224) fra kr 475 000 - kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. For å få revisorkode må du ha karakteren C eller bedre i fordypningsemnene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære.  De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • Master i regnskap og revisjon/høyere økonomisk utdannelse på masternivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • Bachelorgrad kombinert med lang erfaring innen skatt og/eller merverdiavgift kan også bli vurdert
 • Ønskelig med arbeidserfaring  innen skatt, avgift eller regnskap
 • God digital og analytisk kompetanse 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Trives i et miljø med høye krav og klarer å levere innenfor rammer og frister
 • God formidlingsevne og ser viktigheten av god dialog/kommunikasjon internt og eksternt
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Tar ansvar for egen læring og utvikling
 • Opptatt av å ivareta godt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.10.2020

Arbeidssted: Sandefjord

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nordre Fokserød 14
3241 Sandefjord

Kontaktperson:
Wenche Hannevold
Tlf: 934 87 970

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler