Revisor og jurist søkes til Moss

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) er en landsdekkende enhet direkte underlagt Skattedirektoratet. Kontoret har ansvar for veiledning, fastsetting og kontroll av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Ansvaret omfatter særskatteregimene kraft, rederi, utenlandske selskap med deltakerfastsetting og norskkontrollerte selskaper i lavskatteland. Kontoret har ansvar for inngåelse av gjensidige internprisingsavtaler (MAP/APA). Vi har ca. 130 medarbeidere fordelt på Moss, Sandvika og Bergen.

En revisor og en jurist søkes til Moss

Til kontorets avdeling 2 i Moss søker vi etter en revisor med ett - to års relevant erfaring samt en nyutdannet jurist. Du vil i denne jobben være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. Avdelingen har også ansvar for oppfølging av kraftbeskatning. Skattelovgivningen inneholder en rekke særregler for skattlegging av inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft, jfr. skattelovens kapittel 18. Bakgrunnen for særreglene er den spesielle rollen vannkraften spiller i norsk el-forsyning og økonomi. Det er derfor ønskelig med noe erfaring fra, eller interesse for arbeid med dette.

Arbeidet omfatter blant annet fastsetting, kontroll -og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot selskapene vi har ansvar for. Du vil jobbe i tverrfaglige team sammensatt av jurister, revisorer og økonomer. Arbeidet vil gi deg god og bred innsikt i avgiftsrett, skatterett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø ved et kontor som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre organisatoriske endringer.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle og prinsipielle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
faglig utvikling og gode muligheter for kompetanseheving
fleksitid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Revisorstillingen lønnes som skatterevisor (kode 1223) eller spesialrevisor (kode 1224), fra kr 450 000 til kr 525 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Stillingen som skattejurist (kode 1413) lønnes fra kr 450 000 til kr 525 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg mot oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og /eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner revisor
utdanning på bachelornivå innen regnskap og revisjon eller utdanning på masternivå med relevante fagkombinasjoner innen regnskap og økonomi.

det er ønskelig med 1-2 års erfaring fra arbeid med skatte- og/eller avgiftsmessige problemstillinger

interesse for bruk av forskjellig dataverktøy i arbeidsutførelsen
forståelse av sammenhengen mellom regnskap og skatt, vil bli vektlagt

gode eksamensresultater vil bli vektlagt

gode engelskkunnskaper er ønskelig, både skriftlig og muntlig


Kvalifikasjoner jurist
utdanning på masternivå, gjerne med spesialfag innen skatterett og/eller selskapsrett

nyutdannede oppfordres til å søke

gode eksamensresultater vil bli vektlagt

gode engelskkunnskaper er ønskelig, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

systematisk og strukturert, med analytiske evner
evne til å se sammenhenger og identifisere skatterisiko
nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger
god formuleringsevne på såvel norsk som engelsk, både skriftlig og muntlig
godt humør og ser verdien av å samarbeide i tverrfaglige team
bidra til å skape et godt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.02.2018

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Sentralskattekontoret for storbedrifter
Dronningensgate 1
1502 Moss

Kontaktperson:
Inger Mette Dahler
Tlf: 917 92 799

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler