Revisor, Oslo

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Bli med i den nasjonale satsingen mot arbeidslivskriminalitet! Vi søker to engasjerte medarbeidere som ønsker å bidra til å utvikle Skatteetatens innsats på området.

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet, samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 800 ansatte og består av 5 seksjoner. Seksjon 1 og 2 i avdelingen har det landsdekkende hovedansvaret for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi søker etter to revisorer til to av våre grupper i Oslo  som skal ha som hovedoppgave å delta i bekjempelsen av sentrale trusselaktører innenfor arbeidslivskriminalitet.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektronisk søknad.

Vi tilbyr

 
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger 

 

Stillingen lønnes som spesialrevisor kode 1224, fra kr 600 000 – kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. For stilling som spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • revisjonsutdanning på master eller bachelornivå, eventuelt skatteetatens revisorlinje, gjerne med IKT i fagkretsen. Internasjonale utdanninger og/eller grader må være godkjent av NOKUT.
 • relevant arbeidserfaring, og det er en fordel med erfaring med skatt og avgift, gjerne også med erfaring fra straff/straffeprosess
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god kompetanse og interesse for bruk av digitale verktøy
 • fordel med tilleggsutdanning/erfaring også innen andre fagfelt som kan være relevante for
  oppgaveløsning i Skatteetaten

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • løsningsorientert og evne til å tenke nytt
 • tenke helhetlig og ta initiativ
 • analytisk og strukturert
 • kan jobbe effektivt både selvstendig og i team

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.01.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Linda Veder Myhre
Tlf: 94522543

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler