Revisorer/Økonomer til vårt kontor i Kristiansund

Skatteetaten er en stor organisasjon med spennende utfordringer og mange muligheter. Skatt Midt-Norge er en av fem regioner og har 585 medarbeidere delt i avdelingene Veiledning, Fastsetting, Kontroll og rettsanvendelse, Skattekrim, Innkreving og Stab for administrasjon og lederstøtte. Vi er en etat som står overfor store omstillinger framover, og som satser sterkt på utvikling av medarbeidere, organisasjon og teknologi. Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med dyktige medarbeidere gjør skatteetaten til en attraktiv arbeidsplass.

Skatteetaten skal bygge opp et spennende miljø innen merverdiavgift, analyse og etterretning i Kristiansund.

Revisorer/økonomer

Skatteetaten skal bygge opp et spennende og tverrfaglig miljø innen merverdiavgift samt analyse og etterretning i Kristiansund. Totalt vil gruppen bestå av 20 nyrekrutterte medarbeidere. Gruppen skal ha et landsdekkende ansvar for kompensasjonsordningen for merverdiavgift overfor kommuner, fylkeskommuner og andre kompensasjonsberettigede, og jobbe med spesialiserte oppgaver innen merverdiavgift. Gruppen skal også bygge opp kompetanse på analyse og etterretning samt arbeide tett opp mot fagmiljøet innen merverdiavgift.

Vi søker revisorer og økonomer som vil være med å bygge opp et nytt fagmiljø. Arbeidet er i stor grad organisert som tverrfaglig teamarbeid mellom revisorer/økonomer og jurister, noe som gir gode utviklingsmuligheter for den enkelte og et sterkt fagmiljø. Likebehandling og god etterlevelse er viktige mål, og arbeidet vil bestå både av veiledning, informasjon og kontroll.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi tilbyr

Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
Kompetanseutvikling
Fleksitidsordning og trening i arbeidstiden
Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen er plassert som skatterevisor/spesialrevisor (kode 1223/1224), rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364)
fra kr. 435.000 - 630.000 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Vi ønsker at du laster opp dine vitnemål og attester, sammen med din elektroniske søknad og CV. Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

3-5 årig utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis bachelor eller master innen økonomi, regnskap og/eller revisjon. Særlig relevant erfaring kan i enkelte tilfelle oppveie krav til utdanning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Erfaring fra og/eller kjennskap til kommunal regnskapsføring og økonomi er en fordel
Digitale ferdigheter og erfaring med å håndtere store datamengder er ønskelig
Erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid er ønskelig

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Nysgjerrig, analytisk og løsningsorientert
Evne til å planlegge og strukturere arbeidet
Positiv bidragsyter til utvikling av et godt arbeidsmiljø
Evne til å arbeide både selvstendig og i team
Du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende

Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt.

Søknadsfrist: 17.12.2017

Arbeidssted: Kristiansund N

Arbeidsgiver:
Skatt Midt-Norge
Storgata 13C
6509 Kristiansund N

Kontaktperson:
Gerd Janne Skodje
Tlf: 97616982

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler