Saksbehandler

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Skatteetaten har nylig omorganisert, og ny organisasjon trådte i kraft 1.1.2019. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Divisjon Innkreving har hovedansvaret for innkreving (regnskap og innfordring) på vegne av Staten. Enheten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid, og har også faglig instruksjonsmyndighet overfor de kommunale skatteoppkreverne. Innkreving skal forvalte og utvikle ordninger for innkreving av merverdiavgift, særavgifter, skatter og andre krav.

Avdeling Bidrag og Tilbakebetaling har ca 115 ansatte. Vi er lokalisert i Bjørnevatn 10 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Vi har i oppgave å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalte ytelser fra NAV i inn- og utland. I forbindelse med innkrevingen har vi status som særnamsmann.

Skatteetens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 421 700 - 464 800,- avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning på bachelorgradnivå fortrinnsvis fra økonomisk-, juridisk- eller samfunnsfaglig studieretning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
god muntlig fremstillingsevne på engelsk
fordel med god skriftlig fremstillingsevne på engelsk
fordel med erfaring fra offentlig eller privat saksbehandling
fordel med relevant innkrevingsfaglig kompetanse

Personlige egenskaper

gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
jobbe selvstendig
strukturert og har evne til å jobbe på standardiserte måter
serviceorientert
er effektiv og løsningsorientert
har omstillingsevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.03.2019

Arbeidssted: Bjørnevatn

Arbeidsgiver:
Innkreving
Grubeveien 4
9910 Bjørnevatn

Kontaktperson:
Helene Bertelsen
helene.bertelsen@skatteetaten.no
Tlf: 21051323 el 45033324

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler