Saksbehandler avd. Oppdrag

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Saksbehandlere seksjon tvangsinnfordring, avdeling Oppdrag, divisjon Innkreving

Ved vårt kontor i Mo i Rana har vi ledig faste stillinger som saksbehandler på seksjon tvangsinnfordring. 

Seksjon tvangsinnfordring har ansvar for tvangsinnkreving av krav på vegne av andre offentlige virksomheter og privatpersoner.

Du vil jobbe med saksbehandling innenfor ulike innkrevingsoppgaver som betjenes skriftlig og på telefon. Oppgavene vi
utfører skal preges av god kvalitet og høy effektivitet slik at oppdragsgivere og publikum opplever høy servicegrad. Arbeidsdagen er variert og hektisk. 

Statlig innkreving ventes å ha en stor endringsagenda de nærmeste årene og riktig kandidat vil kunne være med å påvirke dette.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier. 


Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som førstekonsulent kode1408, fra kr 420 700 – kr 500 000,-  avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes  

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fortrinnsvis på bachelornivå. Det er ønskelig med juridisk kompetanse, men økonomisk og administrative fag er også aktuelle. Søknader uten relevante vitnemål/karakterutskrifter vil ikke bli vurdert. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • God forståelse for digitale kommunikasjonsplattformer  
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra saksbehandling og innkreving er en fordel  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • Evne til å analysere, ta Initiativ og finne gode løsninger  
 • Imøtekommende, serviceinnstilt og fleksibel     
 • Strukturert og ha evne til å jobbe på standardiserte måter
 • Jobbe selvstendig  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.09.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Terminalveien 2
8624 Mo i Rana

Kontaktperson:
Bente Heggebakk
Tlf: 908 74 709

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler