Saksbehandler avdeling utland, vikariat 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling utland har ansvaret for beskatning av personer og selskap i det internasjonale segmentet.
Gruppen i Stjørdal har landsdekkende ansvar for behandling av krav om skatteamnesti/frivillig retting for nordmenn med tidligere uoppgitte inntekter/formuer
i utlandet. I tillegg har gruppen delansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattepliktige i det internasjonale segmentet. 

Vi søker etter økonom eller jurist, fortrinnsvis med kompetanse på skatteforvaltning, kunnskap om
 finansielle instrumenter og/eller internasjonal beskatning. Nyutdannede kan også søke. Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig
nivå.
Vikariatet tom. 31.12.2020.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • Kompetanseutvikling 
 • Fleksitid, betalt overtid og trening i arbeidstiden 
 • En raus personalpolitikk 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  
 • Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364), kr 420 000 til 700 000.
 • De første seks månedene regnes som prøvetid

 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, primært innenfor økonomi
 • Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og på engelsk 
 • Du må ha god digital kompetanse 
 • Kompetanse om skatteforvaltning, kunnskap om finansielle instrumenter og/eller internasjonal beskatning er en fordel
 • Erfaring med å lage presentasjoner er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • Analytisk og strukturert
 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utviklingsorientert og fleksibel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.03.2020

Arbeidssted: Stjørdal

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Værnesgt 21
7500 Stjørdal

Kontaktperson:
Else I. Skogan
Tlf: 930 90 371

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler