Saksbehandler– en jobb med mening

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

UDI skal sørge for en regulert innvandring til Norge. Nå trenger vi flere saksbehandlere til kontrollsaker.

Kontroll behandler saker som er initiert av forvaltningen selv, for eksempel der det er aktuelt å trekke tilbake en oppholdstillatelse eller utvise en person fra landet, og søknader etter EØS-regelverket. Målet er å sikre riktig oppholdsgrunnlag for de som skal bo i Norge, og god kontroll. Nåværende behov er innenfor EØS-regelverket, utvisning og bortvisning. Vi jobber tvers av etater og landegrenser nasjonalt og internasjonalt.

Som saksbehandler i UDI fatter du vedtak etter utlendingsloven og statsborgerskapsloven og veileder brukerne om status i saken eller om regelverket. Et sentralt mål for UDI er å forenkle tjenestene våre, samtidig som vi ivaretar rettsikkerheten til alle som har en sak hos oss.

Derfor ønsker vi medarbeidere som blir motivert av å jobbe for helhetlige løsninger og som ser muligheter i ny teknologi. UDI er en organisasjon med stor variasjon i sakstyper og antall søkere. Vi er opptatt av å mobilisere og justere innsatsen etter situasjonsbildet. Som saksbehandler hos oss må du derfor regne med å behandle andre typer saker og bytte av team innad i UDI.


Vi som jobber i UDI er engasjerte i samfunnsoppdraget vårt og i å møte brukerne på en god og profesjonell måte. Hvis dette høres ut som noe for deg, vil vi gjerne høre fra deg.

Vi tilbyr

 • Vi er en innovativ virksomhet som legger stor vekt på å utvikle og forbedre alle saksprosessene vi har, gjennom betydelig medarbeiderinvolvering
 • Du blir en del av en organisasjon med høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Vi holder til i nye fine lokaler på Helsfyr, og gode arbeidsbetingelser som fleksitid, mobil arbeidsplass, trening i arbeidstiden og sosiale møteplasser
 • Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner som rådgiver i lønnsspennet kr 500 000-610 000/seniorrådgiver lønnsspennet kr 550 000-650 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Du er velkommen! 
UDI er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV» og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.    

 

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller relevante samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring fra utlendingsfeltet og offentlig forvaltning, vil bli vektlagt
 • Du er engasjert i og har interesse for samfunn og politiske prosesser 

Personlige egenskaper

 • Du har en analytisk tilnærming til arbeidsoppgaver og jobber systematisk og effektivt
 • Du blir motivert av å fordype deg i nye problemstillinger
 • Du liker å samarbeid med andre og tar ansvar for å nå felles mål, og søker gjerne samarbeid på tvers i forvaltningen
 • Du evner å sette deg inn i brukernes varierende behov og møter mennesker med respekt og Interesse
 • Du har en helhetlig tilnærming og identifiserer deg med UDIs verdier: menneskeverd, profesjonalitet og helhet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.12.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Innspurten 11D
0663 Oslo

Kontaktperson:
Tone-Lise Thomas
Tlf: +4740237840

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler