Saksbehandler – En jobb med mening

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

UDI skal sørge for en regulert innvandring til Norge. For tiden trenger vi flere saksbehandlere som vil være med å jobbe med oppgaver som følger av Schengen regelverket.
Kontroll behandler saker som er initiert av forvaltningen selv, for eksempel der det er aktuelt å trekke tilbake en oppholdstillatelse eller utvise en person fra landet. Målet er å sikre riktig oppholdsgrunnlag for de som skal bo i Norge, og god kontroll.

Dette krever av og til samarbeid på tvers av landegrensene. UDI skal i samarbeid med andre etater nasjonalt og internasjonalt jobbe med oppgaver som følger av det nye Schengen regelverket. Arbeidsoppgavene vil i stor grad innebære utredning av nye problemstillinger som tolking av forordninger, gi innspill på lovarbeid og jobbe tett sammen med de andre Schengen-landene, Politidirektoratet og Kripos.

Vi ønsker medarbeidere som motiveres av å jobbe for helhetlige løsninger i forvaltningen og som ser muligheter i ny teknologi sammen med vår digitaliseringsavdeling.
UDI er en organisasjon med stor variasjon i sakstyper og antall søkere. Vi er opptatt av å mobilisere og justere innsatsen etter situasjonsbildet. Som saksbehandler hos oss må du derfor regne med å behandle andre type saker og å bytte team innad i UDI.

Vi som jobber i UDI er engasjerte i samfunnsoppdraget vårt og i å møte brukerne på en god og profesjonell måte. Hvis dette høres ut som noe for deg, vil vi gjerne høre fra deg.

Vi tilbyr

 • Vi er en innovativ virksomhet som legger stor vekt på å utvikle og forbedre alle saksprosessene vi har, gjennom betydelig medarbeiderinvolvering
 • Du blir en del av en organisasjon med høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Vi holder til i nye fine lokaler på Helsfyr, og gode arbeidsbetingelser som fleksitid, mobil arbeidsplass, trening i arbeidstiden og sosiale møteplasser
 • Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner som rådgiver i lønnsspennet kr 500 000-610 000/seniorrådgiver lønnsspennet kr 550 000-650 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Du er velkommen! 
UDI er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV» og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.     

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller tilsvarende
 • Utmerket formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk (engelsk språk vil være sentralt i arbeidet)
 • Du er engasjert i og har interesse for samfunn og politiske prosesser
 • Relevant erfaring fra utlendingsfeltet, internasjonalt regelverk og offentlig forvaltning, vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du har en analytisk tilnærming til arbeidsoppgaver og jobber systematisk og effektivt
 • Du blir motivert av å fordype deg i nye problemstillinger
 • Du liker å samarbeid med andre og tar ansvar for å nå felles mål, og søker gjerne samarbeid på tvers i forvaltningen og av landegrensene
 • Du evner å sette deg inn i brukernes varierende behov og kan bidra som bindeledd mellom behovet og utvikling av digitale løsninger
 • Du har en helhetlig tilnærming og identifiserer deg med UDIs verdier: menneskeverd, profesjonalitet og helhet

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi ønsker også nyutdannede velkommen til å søke. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.12.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Innspurten 11D
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anette Hundere Karlsen
Tlf: +4794505685

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler