Saksbehandler for tillatelser - infrastruktur

Vi søker ny medarbeider til vår tillatelsesavdeling som skal ha infrastruktur som sitt arbeidsfelt. Stillingen vil ha arbeidssted ved vårt kontor i Trondheim. Gjennom arbeid i dedikerte team vil du sammen med våre øvrige dyktige medarbeidere behandle søknader fra aktørene. Vi ser etter en dyktig og engasjert fagperson med erfaring fra arbeid med infrastruktur på jernbane.

Stillingen innebærer kontakt med aktørene i bransjene og andre fagavdelinger, og vi søker derfor deg som har evne til en god dialog og samarbeid, er en utpreget lagspiller og er opptatt av å oppnå resultater sammen med andre. Du vil jobbe med tillatelser til jernbaneinfrastruktur, innen delsystemene infrastruktur, de faste innretningene av energi og styring, kontroll og signal. Den riktige kandidaten har derfor god forståelse av jernbane som system og samspillet mellom kjøretøy og infrastruktur. 

Tillatelsesavdelingen består av 16 personer, fordelt på tre team, og har ansvar for:

 • Søknadsprosesser for kjøretøy på jernbane, infrastruktur, fornøyelsesinnretninger og taubaner
 • Behandling av søknader om sikkerhetssertifikat for å drive jernbanevirksomhet i Norge innenfor operativ sikkerhet; førerbevis, driftsledersertifikat, samt godkjenning av leger/psykologer, sensorer og opplæringssentre
 • Veiledning til aktørene på tillatelsesområdene

Hos oss vil du gjennom spennende faglige oppgaver få mulighet for å få et godt overblikk over bransjene innenfor våre tillatelses- og tilsynsområder, og du får bidra til å kunne påvirke sikkerhetsnivået i bransjene.

Det må påregnes noe reisevirksomhet, hovedsakelig relatert til møter/samarbeid mellom våre kontorer i Trondheim og Oslo, anslagsvis 20 dager pr år. Det kan bli aktuelt med noe deltakelse som fagekspert på tilsyn, og i internasjonale samarbeidsfora. 

Arbeidsoppgaver

Tilsynet er inne i en utviklende periode, med et teknologiskifte på jernbanen og mulig norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke. I forbindelse med tilpasninger til endringer både på nasjonalt og europeisk nivå forbereder vi en eventuell overgang til nye tillatelsesprosesser i samarbeid med ERA (European Union Agency for Railways). Vi jobber også mot et økt felles fokus på effektiv og mer tilgjengelig veiledning til bransjene.

 • Behandle aktørenes søknader om tillatelser til å ta i bruk infrastruktur
 • Vurdere sikkerhetsstyringssystemer og risikoanalyser i forhold til gjeldende regelverk i forbindelse med søknader om tillatelser
 • Saksbehandling av søknader i forbindelse med ibruktaking av signalsystemer 
 • Delta i regelverksutvikling
 • Utarbeide veiledningsmateriell og veilede aktørene om søknadsprosess og krav til sikkerhet
 • Rådgiver i tekniske spørsmål innen eget fagområde
 • Mulighet for rolle som fagekspert/fagrevisor i forbindelse med vår tilsynsvirksomhet

Det vil periodevis kunne være aktuelt å bidra innenfor de andre av tilsynets tillatelsesområder, samt tverrfaglige prosjekter, arbeidsgrupper o.l.            

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdanning på master - eller bachelornivå
 • Erfaring fra tilsvarende oppgaver
 • God regelverks- og forvaltningsforståelse
 • Kunnskap om jernbaneinfrastruktur og jernbaneteknologi, og oversikt over samspillet mellom kjøretøy og infrastruktur
 • Generelt god IT-kompetanse
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig 
 • I tillegg vil det være fordelaktig med kompetanse på et eller flere av følgende områder:
 • Risikovurderinger og RAMS-prosessen
 • Signalsystemer på jernbane 
 • Forvaltnings/sakbehandlingserfaring fra offentlig sektor
 • Søknads/tillatelsesprosesser
 • Erfaring fra prosjektledelse/teamledelse

Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden.   

Personlige egenskaper

 • Lagspiller, motiveres av teamarbeid og vil trives i et tverrfaglig miljø
 • Jobber selvstendig, strukturert og målrettet
 • Gode analytiske evner og et god helhetsblikk
 • Kommuniserer effektivt og har god dialog uavhengig av fagbakgrunn og organisasjonsnivå
 • Engasjement for risikotenking og sikkerhet

Vi tilbyr

 • Et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • Moderne kontorlokaler i Trondheim
 • Fleksitid og sommertid
 • Støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • Plassering i stilling som overingeniør/senioringeniør, ev. som rådgiver/seniorrådgiver
 • Årslønn i spenn fra kr 515 000 - 820 000,-. Lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse (Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

SJT skal som arbeidsplass i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisitet. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Tilsynet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål, ifm. Regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentleglova §25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis.

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 65 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.

Søknadsfrist: 20.08.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Statens jernbanetilsyn

Kontaktperson:
Elisabeth Thorsvik, seniorrådgiver HR
Tlf: 22 99 59 45

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler