Saksbehandler innen innkreving av merverdiavgift

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du være en del av Norges største statlige innkrevingsmiljø?

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider innen innkreving av merverdiavgift. I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på fagfeltet innkreving. Du får jobbe tverrfaglig og får mulighet til å utvikle deg.
Skatteetaten skal utvikle nye innkrevingsløsninger og søker en person som vil være med på denne omstillingen. Du motiveres av endring, er nysgjerrig og har interesse for forbedringsarbeid. Du må tørre å utfordre eksisterende praksis. 
Den vi søker må evne å jobbe med god kvalitet og være effektiv. Våre brukere skal oppleve god service og rådgivning i kontakt med oss. 

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi trenger deg som identifiserer deg med verdiene, og som aktivt bruker dem i jobbhverdagen.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til bekjempelse av Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervju på video/Skype inntil videre.

Vi tilbyr

 • mulighet for å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver i store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 470.000,- til kr 540.000,- avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Alle vitnemål og attester må legges ved den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum bachelorgrad nivå innen økonomi/administrasjon. Særlig relevant erfaring kan oppveie kravet om utdanning. Utenlandske grader skal være godkjent av NOKUT
 • god norsk og engelsk kunnskaper, både skriftlige og muntlig
 • erfaring fra saksbehandling og innkrevingsarbeid er en fordel
 • erfaring fra prosjektarbeid er en fordel

Personlige egenskaper

 • du kommuniserer godt og har gode samarbeidsevne
 • du setter deg raskt inn i nye problemstillinger og lærer raskt
 • du tar ansvar og er løsningsorientert 
 • du har gode analytiske evner og ser sammenhenger
 • du er nysgjerrig og er interessert i nye digitale løsninger

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.05.2021

Arbeidssted: Tromsø

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Hjalmar Johansens gate 21
9007 Tromsø

Kontaktperson:
Gjertrud Bjørnstad
Tlf: 91862493

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler