Saksbehandler innen skatteområdet

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: 7 500 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

Vi søker etter en saksbehandler, til vår gruppe i Sortland. Du blir en av flere saksbehandlere som behandler og kontrollerer skattemeldinger for lønnstakere og pensjonister samt deltar i klagebehandling. 

Hvem ser vi etter?
Vi ser etter deg som er utviklings- og endringsorientert, fleksibel og nøyaktig, og med god digital kompetanse. Du kan gjerne være nyutdannet. Du er en som trives i et miljø med høye krav til leveranser og frister, og du liker å arbeide i team, dele kunnskap og støtte dine kollegaer på veien til gruppens mål. Arbeidet krever stor grad av nøyaktighet og effektivitet, det er derfor viktig at du kan sette deg godt inn i rutiner og retningslinjer.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss og arbeidsdagen vår?
Hvis du blir innkalt til intervju, får du mulighet til "omvendt referanseintervju" med noen av våre ansatte. Da kan du finne ut mer om hvordan det er å jobbe i vår gruppe.

Skatteetaten på Sortland holder til nyoppussede lokaler i sentrum, med kort avstand til kollektivtransport og gode parkeringsmuligheter. Vi er et kontor som i dag består av to ulike grupper, med til sammen 17 ansatte. Stillingen er knyttet til den største gruppa som pr i dag har eiendomsbeskatning som ansvarsområdet.

Vi tilbyr

 • faglig og personlig utvikling
 • fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid, inntil to dager pr uke når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen lønnes som rådgiver, fra kr 500 000 - 650 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Vi har forenklet søknadsprosessen:
Du trenger ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev. Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du kan, har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen. Har du allerede en CV, kan du laste den opp som vedlegg sammen med dine vitnemål/karakterutskrifter og attester.

Vitnemål/karakterutskrifter og attester må lastes opp (ev. via vitnemalsportalen.no) for at du skal bli vurdert for stillingen. 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad eller høyere akademisk utdanning, helst innen økonomi, skatt eller juridiske fag.
 • Du har god digital kompetanse og liker å lære nye digitale verktøy.
 • Det er ønskelig med erfaring innen skatteforvaltningsrett og/eller skatterett.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og på engelsk.

 Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.

Personlige egenskaper

 • Du har en positiv innstilling og er god i dialogen med andre, både skriftlig og muntlig. 
 • Du liker utfordringer, lærer raskt nye oppgaver og kan jobbe selvstendig.
 • Du er nysgjerrig og utviklingsorientert - du trives med raske endringer og den teknologiske utviklingen.
 • Du er fleksibel og tar ansvar, også ut over eget ansvarsområde. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.08.2022

Arbeidssted: Sortland

Arbeidsgiver:
Avdeling innland, Brukerdialog, Skatteetaten
Strandgata 24
8400 Sortland

Kontaktperson:
Sissel Vollheim
sissel.vollheim@skatteetaten.no
Tlf: 468 19 858

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler